RETROSPECTIVE – Ioan Mugioiu: „Tratatul cu Ungaria = Eşec tradiţional al Politicii Externe Române“

4.12.1996-Basilea (Elveţia)- Peste o săptămînă Parlamentul Ungar supune spre ratificare Trata­ tul dintre România şi Ungaria. Speranţa că el nu va fi semnat este mică, căci el repre ­zintă un mare succes al politicii externe ungare.Căci nici o ţară europeană sau ex-eu ­ropeană, în postura României, nu ar accepta asemenea condiţii.
Articolul 15 (53,4,5,6 şi 9) legalizează formarea unui stat în stat, fără să mai fie nevoie de « Recomandarea 1201 » !
Incompetenţa totală tradiţională a „specialiştilor” români a legiferat viitoa­ re conflicte etnice, care vor conduce la dezmembrarea României.

«Tratatul» nu a fost încheiat sub presiunea oficială a Consiliului Europei, căci acest «Tratat» nu corespunde cerinţelor Consiliului Europei. CONSILIUL EUROPEI prevede INTEGRAREA MINORITĂŢILOR în cadrul sferei de Cultură a ţării în care trăiesc. Căci ghetourile sau « regiunile » etnice conduc automat la con­ flicte etnice.
Polarizarea unei minorităţi în centrul societăţii majoritare conduce la dezmembrarea societăţii titulare.(Rene Lemarchand, colaborator al universită ­ţii din Florida, în articolul ” Minorităţile ca armă politică
>>>>>>>>

Reclame