~Ion Marin Almăjan: „Artă şi meşteşug“

În câteva din sălile superbului Muzeu de Artă din Timişoara a fost vernisată aseară expoziţia intitulată  Artă şi meşteşug, cuprinzând obiecte de mare valoare artistică şi istorică scose din depozitele muzeului timişorean unde au aşteptat în lungul timpului mâna şi mintea care să le ofere admiraţiei publicului.Vizitatorul are fericitul prilej să admire, printre altele, o fructieră în stil neorococo din argint cizălat, ciocănit şi gravat  realizată în Germania în jurul anului 1900, un vas cu anse în stil Secesion din cositor aurit decorat cu un profil feminin şi motive vegetale  lucrat într-un atelier francez în jurul aceluiaşi an 1900, un coş cu toartă stil  Biedermeier din cositor argintat , ambutisat, cupa din cristal gravat făcut la 1910, un vas cu capac, stil rococo realizat într-un atelier francez în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vaze în stil Empire, tot din sec- XIX lucrate într-un atelier din Viena, sfeşnice de diferite mărimi şi în stiluri diferite,vase, obiecte decorative, garnitură de tacâmuri şi alte obiecte care au fost folosite şi au încântat sufletul celor ce au avut posibilităţi materiale şi gustul de a le comanda şi achiziţiona. Este meritul muzeografei Marcela Oprescu de a fi avut ideea scoaterii acestor obiecte din depozit şi de a le fi ordonat în expoziţie în aşa fel încât să sugereze măsura frumuseţii şi nobleţei exponatelor.Bine ar fi ca din bogatul depozit al muzeului să se aducă la lumina zilei măcar din când în când asemenea valori.