~Aurel Anghel: „Pe treptele regăsirii”

La Cernăteşti, Judeţul Buzău, binecredincioşii din partea locului dar şi cei trecători din diferite pricini intră direct in metafora propriei regăsiri. Mai intâi vor străbate treptele pe sub impunătoarea clopotniţă pentru a ajunge in curtea bisericii cu hramul sfinţilor Mihail şi Gavril.Se vor apleca apoi,pentru a urca pios aceste trepte şi vor simţi că trec pentru o clipă dincolo.Am fost şi eu un biet călător prin timpul măsurabil şi concret intr-o sfântă zi de duminică,petrecân aici câteva ore de transfigurare divină… In ziua de 20 iunie a anului 2004 am sosit să particip la incă o sărbătoare mare, pe care ,preotul paroh Aurel Toader a pregătit-o timp de doi ani..Omul acesta ,căruia Dumnezeu i-a dăruit harul păstoririi celor in mijlocul cărora s-a născut şi a crescut şi-a făcut un obicei de a le oferi la răstimpuri nu prea mari prilejul acestor sărbători ,trepte ale edificării şi desăvârşirii spirituale.Am fost invitati la sfinţirea picturii bisericii,o lucrare ce a necesitat eforturi mari ale localnicilor ,dar in primul rând ale neobositului preot ,care şi-a descoperit in timp o nouă vocaţie,aceea de edil al comunităţii ,in lupta cu timpul măsurabil dar şi cu veşnicia.Simbolurile găsite sunt treptele,abrupte ale intrării ,ale clopotniţei,apoi lacrima căzută din cer care mângâie de doi ani numele eroilor din cele două războaie mondiale.Am fost chemaţi să ne mai trecem in memoria sufletului incă un simbol,al culorii ,al infrăţirii definitive cu imaginile picturii din interior,supuse unui accentuat proces de acoperire şi dispariţie.Printr-un efort cu totul remarcabil in doi ani truda binefăcătorilor mobilizaţi de parohul Aurel Toader a scos la lumină minunea imaginilor cu scene şi sfinţi din Cartea Sfântă a creştinătăţii.Menţionăm inestimabila realizare şi in plan artistic a restaurării ,pictor autorizat Liliana Enache din Buzău.O mulţime de oameni … Toate vârstele au fost prezente la această mare sărbătoare ,organizată perfect şi desfăşurată sub patronajul inalt Preasfinţiei Sale Epifanie Norocel,episcop al Buzăului.Numeroşi preoţi,fii ai satului veniţi de departe,bătrâni gârboviţi,femei aducând panere mari cu pomineţi pentru fiecare participant,mese incărcte ,flori şi mai ales lumina aparte din ochii lor tremurând in ritmul luminii de la miile de lumânări au fost acea clipă divină pe care am trăit-o in curtea bisericii din Cernăteşti.

Credinţa creştină dă o valoare nemărginită timpului.Timpul vieţii noastre e ,din păcate măsurabil şi scurt.Şansa de a-l invinge aici pe pământ este pentru credincioşi pe deplin posibilă.Lăsăm ceva in urma noastră?Oferim comunităţii exemple şi modele.?Punem in fiecare zi o piatră lângă alta spre a a lumina Inaintea-Privire a Sfintei Scări?Ne pierdem doar in edificare fizică sau punem temei şi treptelor pe cărarea către Cel de Sus?Iată câteva din intrebările ,pe care cred că şi le pune zilinic preotul paroh al bisericii din Cernăteşti ,in ochii căruia am citit azi o lumină aparte.Dăduse viaţă incă unui proiect,o nouă chemare a oamenilor către Casa lor Comună fusese auzită şi respectată.Oamenii erau prezenţi cu mic cu mare acolo pe promontoriul din stânga Slănicului,să mulţumească lui Dumnzeu că au reuşit.Urmau un model de preot ,de fiu al satului,alături de care stau cei trei fii dar şi doamna preoteasă,educatoare respectă şi gospodină neîntrecută.

Vedeam pe chipurile lor implinirea in comun a unui rost.Plutea in aer sentimentul că provizoratul nostru pe acest pământ nu-i impiedică să dea sens clipei.Iar clipa de azi de la Cernăteşti a fost unică şi irepetabilă.Sunt bucuros să vă asigur că sunt semne sigure ale regăsirii noastre,pe singura cale adevărată.

Prof.Aurel Anghel