~”Biblioteca Nationala Pedagogica” zvarlita in strada de Stapanire !/

BIBLIOTECA PEDAGOGICĂ NAŢIONALĂ „I. C. PETRESCU”

               Str. Zalomit  nr.12 sect. 1 Bucureşti, Tel. / Fax 311.03.23.

   APEL  PENTRU  SALVAREA  BIBLIOTECII  PEDAGOGICE  NAŢIONALE „I. C. PETRESCU”

    SUBIECT: Alocarea unui spaţiu pentru Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu” în contextul retrocedării actualului sediu din str. Zalomit nr. 12, sector 1, Bucureşti, în favoarea proprietarului

      Biblioteca Pedagogică Naţională este în pericol de a dispărea.

      În bibliotecile lumii, apărarea de dezastre este un capitol de strictă actualitate. Un dezastru este ceea ce se poate întâmpla cu Biblioteca Pedagogică Naţională.

      Credem că salvarea acestei instituţii ar putea constitui un punct în Pactul pentru Educaţie aflat în discuţia înalţilor responsabili politici ai ţării.

      Solicităm respectuos Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să facă o prioritate din alocarea unui spaţiu pentru Biblioteca Pedagogică Naţională.

      Avem speranţa că şi alte ministere cu atribuţii în domeniul educaţiei, primăriile, şcolile din Bucureşti şi din ţară ne vor sprijini în găsirea unor soluţii.

      Prin decizia civilă nr. 615 R, irevocabilă, a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a 9-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, pronunţată în şedinţa publică din 26. 10. 2006, sediul central al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I. C. Petrescu” din strada Zalomit nr. 12 a fost retrocedat moştenitorilor avocatului Istrate Micescu, care sunt obligaţi „să păstreze afecţiunea de Bibliotecă Publică a corpului A din imobilul restituit în natură pentru o perioadă de 3 ani”.

      Prin această sentinţă la un proces început în anul 1997 şi prin consecinţele sale este periclitată principala instituţie care asigură informarea şi documentarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi a cercetătorilor din domeniul ştiinţelor educaţiei, precum şi formarea iniţială şi continuă a bibliotecarilor şcolari, Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu” fiind echivalentă centrelor similare din diferite ţări ale lumii (Argentina, Danemarca, Franţa, Japonia, Suedia, Ungaria, S.U.A etc.).

      Conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, Art. 36, alin. A „Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu” din Bucureşti, bibliotecă de drept public, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării; aceasta participă la programul de specializare a personalului didactic din învăţământul  preşcolar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigură îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare”.

      Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu”  este continuatoarea unor biblioteci de prestigiu care au aparţinut unor instituţii de formare a personalului didactic.

      În fondurile acesteia sunt înglobate colecţiile bibliotecilor unor instituţii de mare prestigiu ca: Şcoala Normală Superioară (1880), Seminarul Pedagogic Universitar, fonduri provenite din bibliotecile Alexandru Odobescu, I. Zalomit, Azilul Elena Doamna, fondul de manuale şcolare  (cca. 5.000) al bibliotecii Casei Şcoalelor, donaţiile Ana Davila, Constantin Narly, Titu  Maiorescu, Iosif Gabrea, Petre  Radu, Onisifor Ghibu, I. C. Petrescu  etc.

      În anul 2005, Biblioteca a împlinit 125 de ani de activitate în slujba învăţământului românesc, potrivit menţiunii din Monitorul Oficial al României nr. 292/31 decembrie 1880.

      Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu” funcţionează în sediul actual din anul 1960.

      Pentru salvarea Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I. C. Petrescu” şi, implicit a managementului reţelei de biblioteci pedagogice şi şcolare  din România, sunt de cea mai mare urgenţă identificarea unui spaţiu alternativ (cca 2500 mp suprafaţă utilă), alocarea de fonduri pentru mutarea bibliotecii şi adaptarea spaţiilor la destinaţia de bibliotecă publică.

 Întrucât autoritatea tutelară, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ne-a comunicat că nu deţine un spaţiu adecvat pentru funcţionarea Bibliotecii Pedagogice Naţionale în acest sens, iar solicitarea noastră către o şcoală, ca soluţie posibilă, inclusiv prin parteneriat, nu a primit aviz favorabil din partea Consiliului de Administraţie al şcolii respective, faţă de gravitatea situaţiei prezentate, vă rugăm să sprijiniţi acţiunea de salvarea a acestei instituţii vitale învăţământului românesc.
DIRECTOR GENERAL,
Dr. GEORGE ANCA