~Culmea neruşinării: drapelul „secuiesc“ ca drapel al judeţului Covasna

Domnule Preşedinte al Consiliului Judetean Covasna ,  Demeter Janos ,
Comunitatea românească din judeţul Covasna a luat act cu îngrijorare de iniţiativa Consiliului Judeţean Covasna de aprobare a drapelului secuiesc ca drapel al judeţului Covasna, acţiune ce nu poate decât să altereze dialogul şi relaţiile interetnice din judeţ.Luând act de această nouă iniţiativă contraproductivă, adusă la cunoştinţă publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică prin anunţul din ziarul Observatorul de Covasna de miercuri, 20 februarie 2008, în calitate de reprezentanţi ai populaţiei de naţionalitate română din judeţul Covasna vă solicităm să renunţaţi la această iniţiativă nelegală având în vedere următoarele argumente de ordin legal:

1. Demersul de aprobare a drapelului şi fanionului judeţului Covasna ca însemne specifice este lipsit de orice temei legal.

Legea contenciosului administrativ 554/2004 defineşte actul administrativ ca „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice”;

Din această definiţie rezultă că orice act administrativ, precum hotărârea ce intenţionaţi să o adoptaţi, se adoptă pentru organizarea executării legii sau a executării în concret a legii.

În cazul iniţiativei contestate de noi nu se organizează executarea legii şi nici nu se execută în concret legea pentru că nici o lege din România nu reglementează şi nu constituie temei de drept pentru aprobarea unui drapel al unei unităţii administrativ – teritoriale. Singurul însemn specific al unităţilor administrativ – teritoriale cu reglementare normativă este stema judeţului.

2. Drapelul şi fanionul ce se intenţionează a fi aprobate, reprezintă de fapt drapelul secuiesc, drapel sub culorile căruia s-a organizat în mun. Sf. Gheorghe, contrar poziţiei oficiale a Statului Român, manifestaţia de solidaritate a C.N.S. cu declararea unilaterală a independenţei provinciei Kosovo considerată un precedent de către organizatori. În concluzie acest drapel se doreşte a fi un drapel etnic al unui teritoriu pentru care se doreşte o autonomie teritoriala pe criterii etnice.

3. Aprobarea unui drapel lipsit de temei normativ şi alăturarea lui, ca simbol de separare teritorială faţă de teritoriul naţional, unei steme revizioniste, unor panouri cu inscripţia „ţinutul secuiesc” cu scopul marcării unor graniţe imaginare sau unor manifestaţii publice dar monoetnice şi costisitoare precum întâlnirea mondială a maghiarilor covăsneni,  nu sunt de natură a crea o imagine pozitivă judeţului Covasna care să conducă la o dezvoltare economică şi socială normală, în folosul tuturor cetăţenilor judeţului indiferent de apartenenţa la majoritatea românească sau la diverse minorităţi naţionale. Dimpotrivă, politicile publice cu caracter separatist, monoetnic şi antiromânesc promovate de autorităţile administraţiei publice locale ne rup şi ne izolează de viaţa economică şi socială a României, exemplu grăitor fiind felul în care se dezvoltă mun. Braşov la numai 30 de km de Sf. Gheorghe. Poate pentru că autorităţile locale de acolo sunt interesate de proiecte de dezvoltare economică şi nu de marcare a teritoriului.  

4. Toate măsurile de acest gen: aprobarea ca drapel al judeţului Covasna a drapelului secuiesc, aprobarea unei steme monoetnice secuieşti, iniţierea de manifestări de amploare şi subvenţionarea acestora pe criterii etnice etc. sunt măsuri discriminatorii faţă de comunitatea românească a judeţului conform art. 2, alin. 1 – 4 din OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 

PREŞEDINTE ,    

Av. Ioan SOLOMON

FORUMUL CIVIC AL ROMANILOR DIN HARGHITA ŞI COVASNA

Sf. Gheorghe, str. Grof Miko Imre, nr. 2, judeţul Covasna

Tel./fax: 0267-313534