~Elena Armenescu: „Secretele vindecarii si longevităţii”

SECRETELE VINDECARII SI LONGEVITĂŢII
IN LUMINA INVATATURILOR
LUI IISUS

” Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” Matei 6-33

Este uimitor faptul cum în ciuda cunoaşterii adevărului fundamental privind comportamentul uman, legile morale, importanţa vieţii spirituale, apropierea de Dumnezeu şi înfăptuirea lucrurilor plăcute Lui, Creatorului, care are în vedere binele întregii vieţi planetare care se desfăşoară conform unui plan cosmic bine definit, noi oamenii, acum la începutul mileniului trei încă suntem buimaci, parcă nu ne-am trezit dint-un somn greu.

Minunate sunt în primul rând învăţăturile biblice, culminând cu tot ce le-a spus Iisus Hristos oamenilor sub formă de parabole sau cu înţelesul direct subînţelegându-se că „dacă veţi face tot ce v-am spus toate vă vor fi date vouă cu asupra de măsură”.

Numeroşi au fost de-a lungul veacurilor, oamenii aleşi de Dumnezeu şi inspiraţi de Duhul Sfânt, care au gândit, au scris şi au pus în practică cele cugetate. Legat de subiectul nostru amintim în primul rând pe marele 0ierarh al Contantinopolului Sfântul Vasile Cel Mare, care urmând Calea lui Iisus, conştient de suferinţele trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor, a înfiinţat primele lăcaşuri de sănătate pe lângă aşezămintele bisericeşti, numite vasiliade. (vezi Viaţa Sf Vasile Cel Mare), cunoscând el răspunsul lui Iisus la întrebarea:cărturarilor vremii „

-De ce beţi şi mâncaţi cu vameşii şi păcătoşii?

-N-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi , ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă”(Luca 5-31,32).

Cum nu există om fără păcat, noi toţi avem nevoie de sfaturile Marelui Vindecător.

Ce este mai important de tratat? ne vom întreba: trupul sau sufletul ?

Răspunsul îl găsim uşor,” Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele care vi le-am spus sunt duh şi sunt viaţă” (Ioan 6-63). (în sensul că trupul este important doar în acestă existenţă, n.n )Vom vedea pe parcursul acestei lucrări, cum oamenii, asemeni apostolului Toma supranumit necredinciosul au cercetat şi s-au convins că într-adevăr mintea, spiritul este cel care se îmbolnăveşte primul, care se tulbură şi atrage după sine îmbolnăvirea corpului fizic.

Acest concept subliniat de Iisus este de altfel foarte vechi, dovadă că oamenii au avut acces la cunoaşterea legilor divine ale sănătăţii. .În spaţiul carpato-danubiano –pontic, aşa cum menţionează Platon, înaintaşii noştri tratau „trupul dimpreună cu sufletul”, adică întregul ce-l au de îngrijit. În spaţiul asiatic, chinezii susţin de mii de ani că se tulbură mai întâi corpul energetic , eteric, apoi corpul fizic Printre energiile nefaste care agresează fiinţa ei numără şi mânia, care atacă ficatul, şi inima.

” Tămăduiţi pe cei neputincioşi,înviaţi pe cei morţi,

curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i;

în dar aţi luat, în dar să daţi!” (Matei 10-8)

Pe lângă puterea dumnezeiască, metodele de vindecare practicate de Iisus, pe care le-a transmis şi ucenicilor erau:

-rugăciunea cu devoţiune şi credinţă atât a vindecătorului cât şi a bolnavului, pentru însănătoşire

-atingerea

-exorcizarea

-sugestia

-tămăduirea în taină (du-te şi nu spune nimănui!)

-optimizarea gândirii, întărirea încrederii în Dumnezeu

– exemplul personal de conduită morală.

-recomandări privind stilul moral de viaţă

– îndemnuri la neimplicare

-recomandări privind dieta, hrana

-recomandări privind igiena corporală

-sublinia importanţa credinţei în vindecare a bolnavului (credinţa ta te-a vindecat, femeie!)

-preamărirea slavei Lui Dumnezeu pentru vindecare, în rugăciuni de mulţumire şi fapte de binefacere.

(Acum aceste metode au fost parcă redescoperite şi practicate unele de preoţi, de psihologi, altele de medici, şi chiar de diverşi terapeuţi care obţin rezultate prin atingere sau „pusul mâinilor” (bioterapeuţi, rei-ki, maseuri etc)

Mai este un lucru esenţial destăinuit de Iisus, şi anume acela care ne arată cum să nu ne reîmbolnăvim dacă ne-am vindecat, idee care se desprinde din următorul verset din Vindecarea slăbănogului în ziua de sâmbătă:” După aceea, Iisus l-a aflat la templu şi I-a zis:Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău.” (Ioan 5-14).

Intr-adevăr, acest concept este valabil pentru orice boală: dacă frigul sau umezeala ori erorile alimentare, intoxicarea involuntară cu tot felul de droguri inclusiv medicamente ori alcoolismul cronic sau fumatul au condus la boală, şi până se vindecă omul evită aceste agresiuni asupra corpului, dar după o vreme uită şi din nou se expune din neatenţie, lipsă de voinţă, sau forţat de împrejurări, se va reîmbolnăvi şi face o formă mai gravă decât prima dată. Prin urmare păcatul nu constă numai în atitudine, comportament ( reamintiţi-vă cele zece porunci!) dar şi în lipsa de interes pentru sănătatea corpului, pentru igienă, îngrijire faţă de „templul sufletului”;. Cum poţi iubi pe aproapele tău dacă pe tine nu te iubeşti, nu ai grijă de tine? Cum poţi împlini voia lui Dumnezeu dacă eşti neputincios? Cum ţi se va încredinţa împărăţia cerurilor dacă nu ai ştiut ce să faci cu adevărata ta avere- sănătatea- pe pământ?

Este uimitor de asemenea, faptul că în urmă cu aproape o sută de ani, soţia regelui Carol I, regina Elisabeta- cunoscută în literatură sub pseudonimul Carmen Sylva a fost preocupată în cel mai înalt grad de sănătatea, educarea , devenirea şi înălţarea spirituală a acestui popor. Dacă s-ar fi respectat tot ce scrie de pilda in „Divina vindecare” carte tradusa la dorinta sa si in limba romana, acum aproape că nu mai erau bolnavi, iar oamenii trăiau până la adânci bătrâneţi când mureau pentru că le-a venit ceasul, conform legilor divine.

Prin urmare, nu întâmplător rămânem uneori fascinaţi de pledoaria pentru viaţă a unor persoane care s-au adăpat de la izvoarele cu apă vie care n-au contenit să ţâşnească în orice ţară, în toate timpurile pe pământ. Însă, niciodată mai mult decât acum nu v-a fi fost atâta secetă şi pârjol (spiritual), mai mare derută privind căile de vindecare, provocate şi întreţinute de mai toate mijloacele de comunicare în masă, aceleaşi prin care ne vin şi informaţii lăudabile într-un procent mult mai mic, în primul rând de televiziune, apoi internet, reviste etc.care impun răspunsuri pe măsură pentru a contracara o parte din rău. Este adevărat că tot ele sunt furnizoare şi a unor metode şi căi juste de vindecare, dar în numele ideii de a oferi fiecăruia dreptul la manifestare, necenzurat, sunt prezentaţi şi mulţi neaveniţi (nechemaţi) în domeniul rezolvării sănătăţii.

Cu toţii ne dorim să fim sănătoşi, plin de succese, fericiţi şi să trăim mult să putem înmulţi binele, bucuria , speranţa, armonia. Să conştientizăm că suntem responsabili pentru menţinerea vieţii şi echilibrului ecologic al acestei planete Pământ, din care sunt zidite corpurile noastre (Psalmul 22), să dovedim ca suntem încununarea creaţiei, prin mintea noastră care va şti să aleagă grâul de neghină, binele de rău, să prefere lumina faţă de întuneric.În acest sens, venim cu tot ce am adunat mai bun şi mai frumos, mai ascuns, tăinuit şi totodată folositor pentru vieţile semenilor noştri, cu speranţa că vom contribui la găsirea unei căi juste, demne de urmat nu numai pentru pentru căutători, ci şi pentru „cei ce se uită după garduri, sunt pe uliţe sau în pieţe şi sileşte-i să intre ca să mi se umple casa”(Luca 14-23)

Ideal este ca omul să fie toată viaţa sănătos şi pentru aceasta trebuie să aibă:

-o moştenire genetică sănătoasă

-viaţa petrecută cât mai mult în mijlocul naturii

-hrană adecvată sezonului, vârstei, profesiei, efortului fizic efectuat

-curăţenie sufletească şi trupească

-îmbrăcăminte din fibre naturale corespunzătoare temperaturii exterioare care să asigure un confort termic.

-să consume apa de izvor, neclorurată sau apă purificată

-să respirare aer curat,

să facă mişcare: mersul pe jos, mersul cu bicicleta, grădinăritul.

ascensiuni montane

-să evite factorii de risc pentru îmbolnăvirile

acute(excesul de frig, umiditate, căldură, contactul cu persoane bolnave etc)şi

cronice (abuzurile de orice natură: alimentare, consumul băuturilor alcoolice, fumatul, consumul de droguri, relaţiile sexuale înafara cuplului, sedentarismul, depăşirea capacităţii de efort, stresul, grijile obsesive etc)

, Însă acest lucru este posibil în foarte puţine cazuri. Trebuie sa vedem ce putem face în contextul actual să diminuăm cât mai mult până la anulare acel rău pervers care se poate să ne cucerească punându-şi pe el haine poleite , strălucitoare care să ofere plăcerea momentului, fără să ne lase să cugetăm la consecinţele îndepărtate. Răul sub forma bolii, a instalării anarhiei în funcţionalitatea organismului poate să se instaleze rapid (supradoză de droguri, otrăvire, intoxicaţie plus infecţiile şi accidentele), ori lent şi insidios, pe nesimţite. Să ne reamintim că există mai multe feluri de boli :

-acute

-subacute

-cronice –care pot fi: tratabile şi/sau

-netratabile (aşa numitele boli cauzate de păcat. păcatele strămoşilor care au comis nedreptăţi, crime jafuri, inducerea suferinţei) şi păcatele personale care ar explica şi insuccesul terapeutic chiar când bolnavii sunt trataţi de cei mai buni medici).

Desigur, patologia actuală este mult îmbogăţită şi diversificată faţă de cea din antichitate, ca urmare a înmulţirii faptelor noastre condamnabile, începând cu perturbarea echilibrului natural, a intervenţiei omului în cele mai nedorite activităţi de producere a substanţelor chimice şi chiar radioactive pe care le risipesc apoi pe pământ, în ape, făcând să piară, ori să sufere mutaţii genetice toate vieţuitoarele, inclusiv el, şi terminând cu violenţa, ura, războaiele interminabile cauzatoare la rândul lor de lipsuri privaţiuni, dereglări nervoase, cancer.. Unele boli din vechime aproape au dispărut,sau apar sporadic în special cele contagioase(ciuma, lepra, holera), Graţie cunoaşterii şi aplicării în masă a vaccinării populaţiei de la cele mai mici vârste boli altădată mortale ca :difteria, tetanosul, tusea măgărească, rujeola) s-au împuţinat substanţial, apar în grupuri endemice, izolate în special la ţigani nevaccinaţi. Turbarea, de asemeni este rar menţionată la oameni, atunci când sunt muşcaţi de animale sălbatice purtătoare de viruşi..

Pe de altă parte media de viaţă a crescut în ansamblu, prin reducerea mortalităţii infantile, fără ca oamenii să ajungă să atingă longevitatea de 100-120 de ani pentru care suntem programaţi; ca specie avem resursele energetice necesare dăinuirii vieţii pentru un secol..

Prin creşterea mediei de viaţă la populaţia adultă la maturitate şi vârsta a treia, s-au înmulţit bolile de uzură, de îndelungată funcţionare în condiţii nu totdeauna favorabile a diverselor organe din corp. Supuse suprasolicitării în primul rând inima şi întreaga reţea vasculară cunoaşte fenomenul de îmmbătrânire precoce tradus prin bolile cardiovasculare dobândite, care ocupă primul loc la cauzele determinante ale morţii la diferite vârste, grav fiind faptul că mortalitatea prin infarct miocardic a coborât la vârste de 34-35 de ani, urmare a stresului social, a fumatului excesiv, a alimentaţiei incorecte şi a altor factori de risc.

Populaţia tânără este ameninţată în pierderea sănătăţii şi a vieţii prin consumul de droguri ( haşiş, marihuana, acid lisergic, extazy ), bolile cu transmitere sexuală (SIDA, bolile venerice ) şi nu în ultimul rând consumul de băuturi aparent inofensive: coca-cola, cafea care sunt excitante ale sistemului nervos şi totodată vasoconstrictoare,dăunând bunei funcţionalităţi a inimii şi vaselor de sânge. Am întâlnit mulţi tineri cu tahicardie, tulburări de ritm secundare consumului excesiv de coca-cola (necesarul total de lichide era reprezentat în exclusivitate de această băutură), fiind victimele reclamelor agresive care se fac, uitând ei să bea apa.

Acum lucrurile sunt mult mai complicate nu numai faţă de antichitate sau faţă de acum un secol ci chiar faţă de un interval scurt, anterior cu peste zece ani.

Datorită existenţei şi folosirii mijloacelor de transport (avionul, trenurile rapide), mijloacelor de comunicare (telefonia mobilă, internetul) s-a afirmat că Pământul a devenit un sat. Într-un minut ajunge vestea de aici până la „marginea” pământului, bineînţeles atât vestea bună cât mai cu seamă vestea rea.

Copii, adolescenţii care stau conectaţi ore întregi la internet, cad uşor sub influenţa programelor de cele mai multe ori destructive, decât a părinţilor cu care stau de vorbă foatre puţin timp sau nu comunică deloc, ori a rudelor apropiate, cum se întâmpla altădată. (nemaivorbind de faptul că de multe ori părinţii sunt depăşiti de capacitatea de a şti cum să-şi pregătească copii pentru viitor)

O centrală atomică în caz de defecţiune afectează teritorii întinse care depăşesc graniţele ţării în care este amplasată, ca sa nu mai vorbim de dezastre gen Cernobal, ori raspandirea anumitor boli contagioase.

Nu mai putem rămâne indiferenţi şi neinformaţi pentru că multe rele se vor răsfrânge asupra noastră şi a copiilor noştri dacă nu ştim sau nu suntem în stare să spunem un NU! hotărât răului.De aceea subliniez în primul rând importanţa interesului pe care să-l acordăm locului şi evenimentelor în mijlocul cărora trăim. Mai presus insa de raul fizic care are drept tinta corpul (trupul), trebuie sa identificam, sa cunoastem si sa combatem raul care distruge sufletul.

Elena Armenescu