~Mitropolitul Bartolomeu atacă eliminarea religiei din şcoli!

„Constat cu surprindere că noul proiect al legii învăţământului din România, prin articolul 10(1), elimină religia ca obiect de studiu în ciclul liceal, cu toate consecinţele de rigoare, ceea ce reprezintă un regres faţă de Legea Învăţământului din 1995, care prevedea în articolul 9 (1) ca <<planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ  Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun>>”/…/Problema învăţământului religios în şcolile de stat, departe de a fi fost rezolvată, continuă să rămână deschisă şi să constituie o temă de nelinişte şi îngrijorare pentru o foarte mare parte a opiniei publice româneşti.
Se ştie că în primele trei luni ale anului 1990 demersurile oficiale ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane şi ale Ministerului Cultelor au rămas fără rezultat.
La 3 aprilie 1990, Grupul de Reflecţie pentru Înnoirea Bisericii şi-a conjugat eforturile cu ale celor două instituţii şi a obţinut din partea Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei[1] acordul de principiu ca ora de religie să fie predată obligatoriu la clasele I-XII, cu un statut bine definit în cadrul programei de învăţământ, ţinându-se seama şi de principiul pluriconfesional.
Salutat şi însuşit de Sfântul Sinod, acest acord a rămas în faza de virtualitate;  printre alte cauze, mai mult sau mai puţin obscure, nu pe ultimul loc au fost şi inerţiile birocratice care continuă să stăruie, neclintite, şi în structurile noastre bisericeşti.