~Un text epocal – Episcopul Artemie porunceste catre Sarbi

Hotărârea Episcopului Artemie despre comportamentul în noua stare de fapt
Către toate mănăstirile şi scaunele episcopale ale eparhiei de Ras – Prizren şi Kosovo – Metohia
După cele din urmă întâmplări din Kosovo şi Metohia şi legate de Kosovo şi Metohia:
1. Proclamarea unilaterală a independenţei Kosovo de către vremelnica instituţie a Parlamentului Kosovo,  2. Hotărârea Uniunii Europene de a trimite o Misiune în Kosovo şi Metohia fără hotărârea Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, 3. Recunoaşterea independenţei Kosovo de către unele state,  Credem de cuviinţă că este întemeiat a Vă înştiinţa cum trebuie să ne purtăm şi să ne comportăm în această nouă stare de fapt. Având în vedere că prin mai sus amintitele acte este încălcată Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate a Naţiunilor Unite, ca şi Constituţia Serbiei, şi de aceea sânt nelegitime şi ilegale, şi ca urmare sânt legal inexistente, Noi  
HOTĂRÂM ŞI PORUNCIM: 

Cu reprezentanţii puterii albaneze ilegitime şi ilegale din Kosovo şi Metohia la toate nivelurile, Cu reprezentanţii Misiunii Uniunii Europene la toate nivelurile, Cu reprezentanţii statelor care au recunoscut independenţa Kosovo 

Să nu întreţinem nici un fel de legături, de convorbiri pe orice temă, să nu îi primim în vizită, să nu răspundem şi să nu mergem la nici un fel de invitaţii.  

Nerespectarea şi încălcarea Hotărârii Noastre în orice chip va fi pedepsită cu asprime.

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu 

Episcop de Ras – Prizren şi Kosovo – Metohia,

† Artemie