~„Pentru o alfel de intelectualitate“

Nu există altă ştiinţă (ca obiect şi subiect, totodată), decât Legea Divină, care domină Fiinţa şi Cosmosul. Ceea ce intelectualii (de fapt, pseudo-intelectualii) din ultimul secol numesc “ştiinţe” – nu sunt decât încercări neisprăvite şi nevolnice de a descoperi părticele infime şi aleatorii din Unitatea Absolută a Legii Divine. Până şi acestor părticele infime, prin atitudinea non-spirituală, aflătorii lor le pervertesc esenţa, le pierd semnificaţia şi finalitatea (reală).

De aceea, este o imbecilitate perfectă aşa-zisa “frământare”: a pseudo-intelectualilor (români şi străini, egal!), de a “moderniza” ORTODOXIA (cf. Andrei Pleşu, apud I.P.Culianu…). Pe Dumnezeu Atoatecreatorul, Logos-ul Divin – nu-L poate “moderniza” creatura Sa, cumplit de bâlbâită (devenită, între timp, prin păcatele istoriei fenomenale, stârnite tot de către ea – STÂRPITURA UMANĂ). Dumnezeu (şi, prin El, ORTODOXIA) nu e vechi, nu e nou – ESTE ACTUAL ÎN ETERNITATE.

Singurul lucru la care merită şi trebuie să mediteze omul, permanent şi mereu mai profund – este REVELAŢIA LUI HRISTOS. Revelaţie a Calvarului, Golgotei şi a Învierii, concomitent: auto-sacrificiul fiinţei fenomenale, pentru re-naşterea-Înviere a Spiritului/Duh. În rest, toate câte se petrec, s-au petrecut şi se vor petrece – sunt fleacuri, dacă ele nu sunt indisolubil legate de semnificaţia spiritualistă a Învierii. Adică, a re-integrării în Sinele Suprem (Sinea noiciană), Dumnezeu.

Pseudo-intelectualii (români şi străini) ar face mai bine să nu piardă inutil vremea, în vederea unei absurde “reformări” a ORTODOXIEI (care ORTODOXIE, vorba părintelui Ilie Cleopa, “n-are nimic lipsă, ci o credem şi o înţelegem întreagă. Are toate dogmele drepte, toată tradiţia veche apostolică şi sobornicească a Sfinţilor Părinţi – şi are toate canoanele, are toată TRADIŢIA LITURGICĂ, CANONICĂ, DOGMATICĂ ŞI ISTORICĂ”). Dumnezeu, să fie clar pentru toată lumea, nu poate fi “re-format”, căci El ne-a format pe toţi (şi le-a format pe toate): Hristos este unica REFORMĂ dată Omenirii, aducându-i aminte acesteia de unica realitate: existenţa spiritualistă, întru Duh (Hristos este singurul “revoluţionar” autentic, “avangardist” autentic etc.). Dumnealor, pseudo-intelectualii, să încerce, mai curând, să-şi caute printre zdrenţele mizere ale fiinţei lor umflate de pretenţii sterile şi sarbede (umflate ca trupul unui înecat de câteva săptămâni) – rămăşiţele bunului-simţ pierdut: conştiinţa legată de Duhul lor (altfel, devin periculoşi cât şi Lucifer…). Să-şi caute şi să-şi găsească întoarcerea minţii în inimă, cum spun isihaştii, dintre care a făcut parte şi părintele Ilie Cleopa: “Căci numai atunci când mintea se va uni cu inima ne putem aştepta la o sporire în aducerea aminte de Dumnezeu şi la simţirea de Dumnezeu”. Iar acest Duh, dacă-l vor găsi şi-l vor pune în stare de Înviere auto-sacrificială, de euharistie-împărtăşire, dimpreună cu toţi treziţii Neamului şi Lumii, a Lui Hristos – abia atunci vor avea dreptul să ridice capul din ruşinea catastrofală pe care au adus-o în omenire (apostazia, cârtirea de ţaţe, scepticismul ucigaş de suflete, raţionalismul pozitivist dezintegrator de Spirit/Duh şi ateu etc.). Căci abia atunci, încet-încet, vor începe, să lumineze (ei), câte puţin, în bezna inconştienţei terestre – pe care tot ei au adus-o, de pe când încă nici nu se numeau, pompos şi dubios, “intelectuali” (dinspre umanismul paranoic al Renaşterii, spre ateismul satanizant al secolelor “luminilor” – luminile Infernului…).

De fapt, hai să ne întrebăm: ce semnificaţie are vorba “intelectual”? Dacă ea îi denumeşte pe cei care lucrează exclusiv cu intelectul, adică creează şi operează cu neliniştile oarbe, fără “puncte cardinale în haos” (cf. Nichifor Crainic) – MAI BINE LIPSĂ DE INTELECTUALI. Actualii aşa-zişi “intelectuali” nu sunt în stare să înveţe pe nimeni decât EROAREA – şi nu se pot ajuta nici pe ei înşişi, şi se scufundă tot mai adânc şi fără speranţă în mlaştina ambiguităţilor şi subtilităţilor sterile, demonice. Cum vor putea fi ei, atunci, Marii Pedagogi ai Neamurilor?

Nu: mai curând trebuie împărţită lumea în TREZITORI AI SPIRITULUI/DUHULUI şi TREZIŢI SPIRITUAL. Sau, în cel mai rău caz: MARTIRI AI TREZIRII/vs/ADORMIŢI (OBSTINAT!) SPIRITUAL.

Cei ce se numesc “intelectuali” în sec. XX-XXI apar ca urmaşi ai celor care, în sec. XVIII, au început să supună lumea întreagă procesului de luciferizare (multe dintre numele lor se regăsesc pe coperţile celor 35 de volume ale Enciclopediei Franceze – 1751-1780): ateism, libertinism, raţionalism, mecanicism. Cu corespondenţele socio-economico-politice: socialism, comunism, capitalism liberal. Numitorul comun: râvna demonică de a-l distruge pe OMUL SPIRITUAL, îndumnezeit, adică – “intelectuali” încep să se numească ei tocmai când atributele spirituale constructive ale omenirii au început să se întunece şi să dispară – iar cele distructive să prolifereze îngrijorător, până la însăşi ocultarea umanului din omenire. À propos de epoca “modernă”: ceea ce domină azi sunt anti-instinctele, iar nu instinctele primare (cum afirmă neştiutorii într-ale antropologiei spirituale): instinctele primare umane sunt SACRE ( cf. dr. N. Paulescu) – ele ţin de credinţă şi de ek-stasis.

Lumea sec XXI nu mai are nevoie de “intelectuali”, în sensul socio-pervertitor, încetăţenit cu secolul ateu (sec. XVIII, chiar dacă, atunci, „ei” nu se numeau, între “ei” – “intelectuali”…): are nevoie de APOSTOLI şi de MARTIRI întru ŞTIINŢA ÎNVIERII. ÎNTRU REVELAREA LEGII DIVINE. Pentru toate neamurile, “sec. XXI va fi religios sau nu va fi deloc” (cf. André Malraux). Nu e un exhibiţionism verbal, de francez frivol – ci o constatare extrem de lucidă şi vizionară, totodată. Credinţa religioasă, hristică (“Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”) ESTE SINGURUL MOD DE EXISTENŢĂ REAL AL FIINŢEI UMANE.

Că tot veni vorba: de ce, nici până azi, şcoala românească, “intelectualii” ei, nu oferă, prin obiectul Biologie, alternativă CREAŢIONISTĂ (tip N. Paulescu) – la darwinismul materialist, grotesc şi sinistru (cf. N. Paulescu, Fiziologie filosofică)?!

ADRIAN BOTEZ

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s