~Adrian Botez – recente

DESPRE PAPĂ ŞI RECUNOAŞTEREA „OMULEŢILOR VERZIŞORI“

IMPOSIBILITATEA FICŢIUNII (…despre puţina simţire, despre Papa de la Roma, despre burta mentală a unui negustor olandez…)

Câteodată, mi se învălmăşesc, simultan, în minte, câte 2-3 sau câte 3-4 idei/fraze – părând că vin din universuri total disjuncte…Pe măsură ce le analizez, însă, în timp – ele, ideile/frazele, se dovedesc a avea o „baştină” comună…îşi dau mâna, cu prietenie – dovedindu-se nu doar conjuncte, ci aflate în deplină logică existenţială.

Iată un exemplu:

1-„Vaticanul a recunoscut (în 2008) realitatea extratereştrilor şi, deci, a lumilor extraterestre populate”

2-Multatuli (recte Eduard Douwes Dekker – părintele/ctitorul romanului olandez modern) spune, prin vocea mijlocitorului în comerţul de cafea, burtosul negustor olandez Batavus Droogstoppel (cf. Multatuli, Max Havelaar în Indiile Olandeze, EL, Buc., 1967): „Nu numai că n-am scris niciodată ceva care măcar să aducă a roman, dar nici nu mi-a plăcut să citesc scrieri de soiul acesta, pentru că eu sunt om de afaceri. De ani de zile mă tot întreb la ce pot servi astfel de lucruri şi mă minunez când văd cu ce neruşinare îndrăzneşte câte un poet sau romancier să-ţi prezinte drept adevărate nişte întâmplări care n-au avut loc niciodată şi care, în majoritatea cazurilor, nici nu pot avea loc. (…) Prin urmare, cât pot mă feresc să scriu romane sau să spun alte neadevăruri.”

3- „Literatura este ficţiune” – (nu e cazul să dau, aici, bibliografie, pentru această afirmaţie – pentru că nu deschizi niciun manual ori tratat de teoria literaturii, fără să dai de această propoziţie, pe post de axiomă).

Pentru frazele ((înghesuite în mintea mea, venite prin vadurile amintirii…) de la punctul 2, e cazul să dau o scurtă explicaţie care, pentru demonstraţia logică imersă de mai târziu, din textul de faţă, se va dovedi oarecum necesară, dacă nu chiar imperios necesară (măcar metaforic…):

– „Indiile Olandeze – teritoriu alcătuit din cca. 10.000 de insule: Jawa, Sumatra, Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi), Madura, Sondele Mici, Insulele Moluce şi vestul Irianului (Noua Guinee)” – cf. Multatuli, op. cit., nota de subsol a autorului, la pagina 66.

Şi acum, să revenim. De ce, oare, recunoaşterea papal-vaticaneză a extratereştrilor/lumilor extraterestre – ne-a adus aminte de paginile cu pricina, din primul roman modern olandez şi de nesăţiosul său personaj (filistin şi fariseu, cu minte limitată şi pofte ilimitate), „mijlocitorul în comerţul de cafea” Batavus Droogstoppel, „Splaiul Dafinilor, nr. 37”?! Simplu: pentru că, la fel ca Papa Benedict al XVI-lea, nici Batavus Droogstoppel n-a avut vreodată suficientă minte şi imaginaţie să-şi închipuie lumile extra-extraterestre, decât în momentul când aceste lumi extra-europene (extraterestre, în cazul Papei…) s-au dovedit aducătoare de foloase materiale solide şi de „putere cezarică”… Negustorul Droogstoppel nu i-ar fi dat, lui James Cook sau lui Abel Tasman, nicio leţcaie, pentru temerarele lor expediţii în Sudul Pacificului – dar, când s-a dovedit că Sudul Pacificului (prin cele 10.000 de insule „indiene”, dar şi Australia, Noua Zeelandă, Tasmania etc.) poate însemna un fluviu de bani, de „putere cezarică”, cu săgeata direcţionată spre buzunarul său… – n-a întârziat să recunoască CEVA CE NU-ŞI PUTEA IMAGINA – şi încotro n-avea chef să se mişte, de pe sacul său de bani, aflat în plin „crescendo”…

Deci, dacă Papa Benedict al XVI-lea a recunoscut lumile extraterestre, nu trebuie să-l acuzăm, neapărat, de erezie (sau de tâmpenie, Doamne fereşte…) – cât de lăcomie şi „cezarism”. Dar îl putem şi lăuda, pentru o idee pe care tocmai ne pregătim s-o promovăm, prin ideea/fraza nr. 3: NIMIC NU ESTE FICŢIUNE – CI POTENŢIALĂ REALITATE. Atât în cosmos cât şi, pe cale de consecinţă (căci Creaţia Divină este reflectată, direct sau intuitiv-profetic, în „interiorul” uman…), în gândirea/imaginaţia umană.

Pe de o parte, deci, CELE 10.000 DE INSULE ALE ARHIPELAGULUI CELEST sunt văzute de către nesăţiosul şef al Bisericii Catolice drept o potenţială realitate infinită, de „vaci de muls”… – ”de muls”, în cazul în care sunt lumi aduse în actualitatea prezentului şi în cazul în care sunt lumi cu bogăţii similare celor terestre (aur, nestemate, sclavi – de un soi sau altul etc.) – dar, în primul rând, „de muls”, în sensul extinderii semnificaţiei cuvântului „katolikos” – „cezarismul” papal recunoaşte primul lumile extraterestre, aşa, „pe încredere”, PE NEVĂZUTE!!!… – deci (sau : recte) „cezarismul” papal va înfige steagul biruinţei stăpânirii catolice (în cazul în care „extraterestrismul” e o realitate, iar nu baliverne imbecile…), precum Nuñez de Balboa, reprezentantul papalităţii, cel care, pe 25 septembrie 1513, în numele Sfântului Scaun şi al catolicităţii cezarice, a înfipt steagul biruinţei lui ginghishanice, pe măgura panameză, dintre Oceanul cel Vechi (Atlantic) şi cel Nou – Pacific… – reunind sub steagul „cezarismului papal”, simultan, două lumi, două expresii geografice – până atunci, considerate, în viziunea europeană – disjuncte…

Pe de altă parte, „infailibilul” Benedict al XVI-lea, chiar fără să-şi dea seama, intră, cu afirmaţia sa/edict, într-un câmp de bătălie revoluţionar-ontologico-ideatic: NU POATE EXISTA FICŢIUNE – căci, orice îşi imaginează omul este, de fapt, rezultatul unei viziuni spirituale, al unui efort pentru a dobândi noi orizonturi de viziune, în câmpul creaţiei spirituale/DUMNEZEIEŞTI infinite.

Dar, evident, din acest moment, este necesar să facem nuanţări şi trimiteri la Suprema Carte a Spiritului/CARTEA/BYBLOS. Şi să nu cădem în mreaja materialismului vulgar, de care, se vede treaba, e plin-ochi Vaticanul…

Din prima clipă, să afirmăm clar: nu pot exista „LUMI EXTRATERESTRE” – atâta vreme cât Creaţia Divină Originară/Paradisul este, ea însăşi, infinită… – atâta timp cât Creaţia Divină înseamnă, în însăşi esenţa ei, infinitul, căci Dumnezeu nu poate crea altceva şi altcum decât INFINIT (UL). Ce a creat Dumnezeu? LUMEA CA PARADIS. UNA!!! Mai exact, NU în multiplicitatea demonic-iluzorie, CI ÎN UNITATEA/UNICITATEA măreaţă!!!

Adam şi Eva, prin tulburarea păcatului sfidării de Dumnezeu, rupând în două „MĂRUL”/Sfera Androginică, produc Căderea. Ce este Căderea, deci? Este ruptură şi este, deci, vedere/viziune redusă, „pe o singură faţă”, a lucrului/lucrării divin/-e. Deci, Căderea este reducere NU A LUMII, ci a percepţiei de Dumnezeu, din partea Omului Căzut. Cu cât se va depărta de percepţia Lui Dumnezeu-UNU, cu atât îşi va îngusta percepţia de Lume/Creaţie Divină. O va transforma în „fâşii de percepţie” (fie şi „10.000” de insule-fâşii…). Astfel, din Paradisul Echilibrat/Unic/Extatic – va dezvolta ISTORIA. Adică, perindarea lui UNU, sub chipul de MULTIPLU. Acelaşi UNU, dar reluat, până la împlinirea/epuizarea variantelor reductibile de UNU, tot întru UNU…Rezultă o spiralare (labirintică…) atât a propriei fiinţe a Omului, cât şi a percepţiei de Lume/Creaţie Divină UNICĂ/Unitară, din partea celui care reflectă lumea, în/prin căderea sa – Omul Căzut…

Bun. Deci, temporal, rezultă ISTORIA – ca iluzie a „perindării” lui UNU, prin toate ipostazele sale infinite, care îl compun – sau în care l-a descompus Căderea…Dar spaţial? Păi, cam tot aşa…Istoria sintetizează Timpul şi Spaţiul, la modul cvasi-aseic. Spaţial, rezultă „perindarea” extaticului – adică, intrarea Omului în deriziune şi zădărnicie a parcurgerii (prin anularea ek-stasei, ieşirii din ego-ul limitat, în ilimitarea-Dumnezeire).

Şi, astfel, cele ce par a fi „descoperiri” succesive, exterioare, nu sunt decât simptome ale îmbolnăvirii cu NEPUTINŢA DE SIMULTANEITATE (oare nu la fel s-au petrecut lucrurile şi cu aşa-zisele „descoperiri geografice”? – sigur că DA!!! – omul şi-a „re-amintit” ceea ce ştia deja, Pământul-UNU, Pământul-Unitate/Paradis!!! – de aceeea şi rămân sub semnul întrebării, până la Judecata de Apoi, adevăratele date despre…”descoperirea” unuia sau altuia dintre „colţurile” Pământului – ca expresii ale uitării/neputinţei Omului de a se mai situa în simultaneitatea paradisiacă…). Omului i se pare a se regăsi în continente, în geografie, apoi în extra-geografie (numită, azi, „extra-terestricitate”…).

NU – cu cât i se va părea Omului Căzut că este mai puternic/împuternicit cantitativ/spaţio-temporal, cu atât se va dovedi mai vulnerabil spiritual. Tot ce se „perindă” – nu sunt decât bucăţi/fragmente din ne-perindabil. Sunt bucăţi/fragmente din istoria sa analitică (cea care l-a alcătuit, SINTETICO-ANISTORIC, înainte de Cădere, pe EL-UNU): Omul Căzut, aflându-se pe sine în diverse ipostaze evolutiv-involutive, în diverse „insule” rupte din „Atlanticul-Pacificul” său, din Unicul Continent al Fiinţei sale Unice/Unitare… Părându-i-se a descoperi „extratereştri” – el se vede tot şi mereu pe sine, în ipostaze „clătinate”, tot mai mult aproximate, faţă de un pierdut şi tot mai vag presupus Centru al Unicităţii Sale Divin-Originare.

Deci, fără să vrea, Papa Benedict al XVI-lea a intrat pe teritoriul unei străvechi şi false, abuzive cutume de teorie literară: ceea ce spune omul întru Logos-ul / Creaţie, poate fi, vreodată, numit „ficţiune”?! Există, oare, „science fiction”?! O, nu : există doar eforturi ale omului de a se pune în acord cu sine însuşi/Originarul-Dinainte-De-Cădere, eforturi de a-şi depăşi neputinţa de autopercepţie – sau, tocmai exhibări patetice, jalnice, ale neputinţei de autopercepţie. Tot ce exprimă Omul prin Logos – sunt „insule” („10.000”…) ale lui Adam-UNU, ale Paradisului-UNU, ale Lui Dumnezeu-UNU…

Universul Invariant/Sfera Androginică/Adam Protogonos se risipeşte în infinitele UNIVERSURI VARIANTE/Care Nu Pot să nu conţină (însumat!) ABSOLUT toate posibilităţile, imaginate sau încă nu imaginate de Spiritul Omului Căzut

Cu cât „scorneşte” mai abitir, cu atât îşi consolidează, aparent-istoric, în realitate – MISTIC! – şanse de semnificare a Originarităţii Fiinţiale. Din păcate, deocamdată – doar „schiţat”, doar caricatural – în ceea ce literatura-logos numeşte, cât cu curiozitate, cât cu condescendenţă, „science fiction”, SF…

„Verzişorii omuleţi” sunt rudimente prăpădite/pierdute, în tot mai mare derivă/alienare spirituală, ale Omului Căzut, pe dubla spirală a destrămării/impotenţei spirituale: 1- istorie dureros-deşirantă şi 2- spaţiu anti-extatic. „Dinamismul” a însemnat şi va însemna, până la Sfârşitul Lumii – Nemulţumirea Omului Căzut, ca Stare de Răzvrătire Luciferică. Adică, exact opusul, sau maxim-depăratarea – de Extaza Paradisiacă, de Regăsirea Fiinţei Originare. În loc să ne bucurăm de „epoca întâlnirii cu omuleţii verzişori”, ar trebui să fim, deci, maxim îngrijoraţi/îndureraţi, de gradul extrem de accelerat-crescut al alienării, în raport cu Fiinţa Noastră Umano-Divină, Originară…

În nodul cutare al spiralei destrămării fiinţiale întâlneşti ipostaza involuată, prin trufie tehnicistă dementă, a Omului Unic… – în nodul cutare al spiralei destrămării fiinţiale, omul se întâlneşte cu sinele său trezit, tot mai lumninos-simplificat, spre Extaz…DAR NU E ÎN STARE SĂ SINTETIZEZE CELE DOUĂ CATEGORII DE IPOSTAZE!!!…menţinându-se într-o stare de schizofrenie ontologică tragică…”NU SE LEAGĂ NIMIC!!!”…

Totul, deocamdată, se clatină, Sfinte Părinte Benedict al XVI-lea…Cu cât crezi a pune mâna mai degrabă pe „cele 10.000 de insule”, cu atât ele se multiplică (cât de frumos şi promiţător, nu?) şi se depărtează (vaaai…!!!), ca un miraj saharian…Ceea ce crezi a putea fi cezarismul „maximus” (cuprinzând, sub autoritatea lui imperioasă, toate cele „10.000 de insule”…), al unui viitor indeterminat – este tocmai prefaţa prăbuşirii spiralei istoriei spaţiale… – deci, ŞI A CEZARISMULUI CATOLIC…Abia DINCOLO de consecinţele „abandonării” întru această apocaliptică prăbuşire/contemplare (întru RUGĂCIUNE-SCARĂ RE-INTEGRATOARE DE DUH!) a Sinei Cosmice noiciene – vor/va fi… Realitatea Extatic-Stabilă. Dar ea va avea negrăită asemănare cu isihasmul ORTODOXIEI – şi, astfel, iluziile catolice (de pe la Ravenna tratativelor caiafelor sfârşitului de an 2007…) se vor resorbi în Orbitoarea Lumină a Noului Ierusalim…conform cu viziunea ortodoxă…atât de dezmăţat dispreţuită de „infailibilul stăpân al celor 10.000 de insule” … din departele Fiinţei Originare Re-Găsite

…Se pare că frazele mele nu sunt de tot atinse de blestemul disjuncţiei, al impotenţei conjuncţiei…Poate că, chiar, se zăreşte, dincolo de ele, Adevărul…cine mai ştie?! Nici măcar infailibilul…”Batavus Droogstoppel Vaticanensis”…

prof. dr. ADRIAN BOTEZ

________________

DESPRE TITLURI ŞI LEGĂTURI UIMITOARE

Cand am trimis, in noaptea aceea, articolul intitulat ” Patriarh, preoti/calugari si vremurile…” (din pacate, din pricina unei mici neatentii la punerea pe Internet, titlul a aparut, in revista ARP – Neamul Romanesc – si mai prost, aproape aberant: “ Patriarh, preoti. Calugari si vremuri…”) – nu mi-am dat seama ce blegos, neinteresant si inatractiv suna, pentru urechi…Din pacate, azi trebuie “sa-l iei de ochi” (”civilizatia imaginii”, nu?), pe cititor, ca sa-l faci curios… Eu sunt vinovat, de toate si de tot, IMI RECUNOSC GRESEALA SI MA POCAIESC!!!

Asa, ca pe scurt:

Am rugat sa fie repus (articolul cu pricina…) pe Internet, cu un titlu ceva mai agresiv , deci mai atractiv pentru ochii/mintea cititorilor dvs.: Asa-zisa “societate civila”, asasinarea spirituala a Neamului si Marea Dezbinare Nationala!!!!

Parca suna mai gazetaresc, nu?

De ce am rugat asta? Pentru ca articolul cu pricina atinge subiecte actuale de o mare gravitate spirituala si cu un grad, la fel de mare, de apertura a interesului national – si, toate, scrise intr-o forma “trezitoare” de constiinte – incat cred ca articolul buclucas ar merita sa fie citit si de cei cu “privirea mai lenta”, “mai ticaiti”… – de cei mai sovaielnici si dornici de “senzational” (fie si numai in titluri, de obicei… – de data asta e mult mai mult!).

Am adaugat , in semn de pocainta, si un material, zic eu, interesant, pentru revista Luceafarul Romanesc: analiza hermeneutica a nuvelei lui Mircea Eliade, Les Trois Graces – prin care ajung la concluzii cu totul inedite si “senzationale”, de-a dreptul impresionante: nuvela aceasta (aparent despre Cancer si Nemurirea Individuala…) – este unul dintre cele mai fenomenale “imnuri de slava”, aduse de Mircea Eliade – Neamului Romanesc!!!

…SI VETI RAMANE “INTERZISI”(cum se zice, azi…) CE LEGATURI UIMITOARE ARE NUVELA ELIADESCA CHIAR CU SUBIECTUL ARTICOLULUI MEU, DESPRE “SECURIZAREA” B.O.R…!!!!!!!!!!!

_________________

AŞA MINIŞTRI MECT, AŞA „VIITOR DE AUR”…

Mă miram degeaba că dl Adomniţei habar n-are de problemele învăţământului. Şi că distruge liceul, prin smulgerea clasei a IX-a, pe care o „lipeşte”, ca nuca în perete, la …gimnaziu…Ce-l interesează pe domnia sa că ciclul de maturizare a adolescentului (de-acum UN OM, superior-problematizant!) trebuie să conţină CEL PUŢIN patru ani…?…ce nelinişti să-l străbată pe dl Adomniţei, legate de baza materială, care va fi (sau NU VA FI!) TRANSFERATĂ, DE LA LICEU, LA GIMNAZIU?! Domnul Adomniţesc/Adormiţesc (de câte ori încerc să reţin ceva din discursurile sale exasperant de găunoase, prin care aneantizează Logos-ul – precum cele ale lui Iliescu, din anii ‘90… – dă peste mine năpasta căscatului şi…adorm!) lucrează în învăţământ, ca pe tarla: ia un tractor de la un SMA, şi-l transferă la alt SMA…Domnu’, nu ştiu dacă v-a spus mamiţica dvs., dar nici oamenii lui Ceauşescu, puşi în conducerea învăţământului (şi, deh, ei erau, cică, „comunişti proşti”…, nu „liberali” foc de isteţi!), nu manifestau atâta crasă ignoranţă, întru ale pedagogiei şi psihologiei tânărului, precum dumneata! Umflaţi gimnaziul cu 5 clase…de ajung tinerii mustăcioşi să se simtă ca măgarii între oi, printre „colegii” lor… – iar liceul îl subţiaţi, ca pe-o fleandură, ca pe-o treanţă netrebnică…Aveţi curajul şi bărbăţia, măcar, şi desfiinţaţi şcoala de tot!!! N-O MAI CHINUIŢI DEGEABA!!! Cel mai mare duşman al politicienilor este un Neam învăţat, DECI NEMANIPULABIL!!! …N-aţi face decât să continuaţi ce au început (şi s-au străduit să constituie în ştafetă a catastrofei naţionale anti-spirituale!!!) predecesorii domniei voastre – …culminarea ticăloşiei distructive înregistrându-se prin dl prof. univ. dr. Andrei Marga („ctitorul” diversiunii infernale a manualelor alternative ANTI-NAŢIONALE!!!), iar domnia voastră săvârşind…încoronarea/încununarea apoteotică a CULMII-ignoranţei şi a CULMII-relei-credinţe, PRIN DEMOLAREA LICEULUI ROMÂNESC !!!) – …rea-credinţă faţă de spiritele Ctitorilor ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC… – şi anume, umilii dascăli din biserici şi călugării din mânăstirile-cetăţi ale rezistenţei Duhului Românesc (în acele locaşuri de DUH erau mult mai mult decât nişte licee: era însuşi Dumnezeul Neamului!!!).

Înainte vreme (vreau să zic, în epoca interbelică…şi mai înainte, când învăţatul era o treabă extrem de serioasă, de interes CU ADEVĂRAT NAŢIONAL, de proiectare a forţelor umano-divine, într-un viitor previzibil, de statornicie constructivă, iar nu…de eternă tranziţie spre …NIMIC!!!!!!), exista un respect infinit mai mare pentru dezvoltarea personalităţii orgolioase şi creativ/demiurgice a tânărului, creându-se 7-8 clase de liceu…Dar domnia voastră credeţi că lumea începe de la şi se sfârşeşte la…Nemuritorul Adomniţei!

Dl Adomniţei e inginer – şi inginerii au fost formaţi, în şcoli înalte, pentru a construi câte ceva prin ţara care i-a născut…inginerii s-ar cuveni să se ţină de treburi inginereşti – adică de şantiere, fabrici şi uzine…dar unde să mai găseşti, în România, fabrici şi uzine? Aşa că, fiecare şmecher (inclusiv cei din „ceata lui Piţigoi”…piţigoiul de Relu Fenechiu), s-au şupurit/oploşit/au dezertat, fiecare, pe unde era mai cald şi pe unde nu mai există cerinţa de a răspunde de ceva vital…spre o pildă, la MECT! … Vă informez că, în România, învăţământul este socotit, azi, locul de refugiu/dezertare al tuturor rataţilor iresponsabili (…în concepţia liberală… – liberalii crezând că lumea e făcută „după chipul şi asemănarea lor”… – nu şi a noastră, a ăstora bătrâni şi fără alt partid decât…NEAMUL, a ăstora, care am sperat şi, printre crize de inimă şi astm, mai sperăm în viitorul prin tineri…a ăstora, care murim de infarct şi de cancer, din stres, în tranşeele şcolilor…).

…Acum, aud că dl Adomniţei nu s-a prea ofuscat, nici chiar prea mult mirat, când a aflat (evident, de la TV – Antena 3…) că un inspectoraş de Bacău a formulat, mai zilele trecute, nişte subiecte de olimpiadă la Română (faza pe municipiu…), pentru clasa a V-a, cu pronunţat damf de obsesie sexuală…: chestia cu „basmul”… – împăratul şi împărăteasa „foarte tineri”, care-şi doreau copii şi „făceau, de mai multe ori pe zi, ceea ce trebuie făcut, pentru a obţine copii…” – „…Continuaţi în scris, vă rog, dragi copii, cu amănuntele <<facerii>>!”… Despre inspectoraşul cu pricina (propunătorul şi supervizorul de subiecte olimpiadice…) se zice că ar fi replicat: „Ce nu vă convine? Subiectele sunt foarte normale, DUMNEAVOATRĂ (n.n.: gazetarii…) vă gândiţi la prostii!…şi faceţi şi confuzii!”…Da, confuzii între un inspector şcolar de judeţ şi un boschetar „şugubăţ”…La fel, nu s-a simţit deloc jenat (acelaşi domn Adomniţei…) că, pentru elevii de clasa a IV-a, se formulează întrebări oficiale, în teze, de tipul: „Explicaţi cum aţi venit pe lume?…fără de barză…” Cu alte cuvinte, continuarea Sexologiei/lecţiei de Sexologie, pe care doamna Ministru din trecuta legislatură PSD, Andronescu Ecaterina, ajunsese s-o propună, la Radio România Actualităţi, încă pentru clasa I (şi chiar grădiniţă!!!): „Ana are mere…Ana are pere…Ana are prezervative…” Ce-aveţi, stimabililor, cu bieţii şi nevinovaţii copii, de vreţi să-i căpiaţi de tot?! Eu consider că aceşti miniştri devianţi ar trebui să fie condamnaţi la puşcărie, prin articolul penal privind violul, combinat cu cel care condamnă pedofilia…Nu ştiu ce indicaţii cataclismice v-o fi dat UE, dar domniile voastre „ministeriale” parcă supralicitaţi îndemnurile distructive ale străinilor de Duhul Românesc…sau mi se pare numai mie?!

…Ei, deci, întorcându-ne la „actualul”(căruia i se potriveşte, à propos şi de DINAMITAREA LICEULUI ROMÂNESC, zicala copiilor: „Meşterul de la Bacău, /Strică bine, face rău”…): la aşa ministru, aşa subiecte de olimpiade…şi aşa slujitori/slujnicari de inspectorate…Din păcate, trebuie să continuu: „…şi aşa viitor de aur, pentru ţara noastră”…!!!

_________________

ADEVĂRAŢII TERORIŞTI MONDIALI

Într-o formă sau alta, Francmasoneria/Iluminaţii vesteşte/vestesc, tot mai “pe faţă”, ceea ce are/au de gând să facă şi, mai ales, CUM să-şi realizeze planurile mondialiste de subjugare totală a umanităţii.”CONTROLUL VA FI EXERCITAT PRIN COMITETUL NOSTRU (n.n.: al celor 300…) ŞI PRIN PLANIFICAREA GLOBALĂ ŞI ADMINISTRAREA CRIZELOR” (cf. dr. John Coleman – Ierarhia conspiratorilor, Antet, 2007).. Vă daţi seama???!!! Orice aşa zisă “revoluţie” sau “război local” este/sunt calculate/e din birouri ultraelegante, este prevăzut/ă, matematic, cu toate “pagubele colaterale” aferente… Nu se mai fereşte de noi Francmasoneria, pe de o parte, pentru că îşi crede, deja, victoria asigurată, iar plănuirea într-o fază mult prea avansată, pentru a mai putea da greş – pe de altă parte, pentru că se consideră că am fost, în ultimele 300 de ani, îndestul de anesteziaţi şi de prostiţi (prin toate metodele lor…), ca să nu mai reacţionăm (“aşteptăm ca guvernul să ne ferească de adevăruri”), chiar şi dacă ar cădea casa peste noi, în flăcări… – şi avem, astfel, în faţă, pe toate ecranele TV, nişte domni puşi la trei ace…dar care, chiar în acele momente de vizualizare a noastră, fie au venit de la o făptuire de masacru, fie sunt în drum, spre a făptui un masacru: “Aceşti oameni acţionează în văzul tuturor. Ei sunt slujbaşii Guvernului Unic al Lumii, în Noua Ordine Mondială. La fel ca violatorul care opreşte maşina ca să-şi ia victima de pe marginea şoselei, nici ei nu par nişte MONŞTRI, deşi asta sunt. Dacă violatorul ar arăta monstrous, victima ar lua-o la fugă urlând de spaimă. (…) Preşedintele Bush nu ARATĂ ca un slujitor conştiincios al guvernului parallel de la nivel înalt, dar să nun e lăsăm amăgiţi: este un MONSTRU, aidoma celor pe care-I vedem în filmele horror. Staţi un moment pe gânduri şi amintiţi-vă cum a ordonat Preşedintele Bush asasinarea a o sută cincizeci de mii de militari irakieni, care se întorceau în ţară, cu un convoy ce arbora steaguri albe, conform regulilor Convenţiei de la Geneva privitoare la încetarea focului şi retragere. Imaginaţi-vă groaza trupelor irakiene când, în pofida steagurilor albe pe care le agitau, au fost masacrate de aviaţia irakiană. Într-o altă parte a frontului, 12.000 de soldaţi irakieni au fost îngropaţi de vii, în tranşeele pe care le ocupau(…). De unde a primit Preşedintele Bush ordine să acţioneze în acest mod MONSTRUOS? De la Institutul Regal pentru Afaceri Internaţionale (R.I.I.A.) , care avea mandate de la Comitetul celor 300, cunoscut şi ca OLIMPIENII”(cf. dr. John Coleman, Ierarhia conspiratorilor).

Se tot vorbeşte, pe toate canalele TV, despre “terorişti” – dar, totdeauna, ei sunt de etnie arabă şi de confesiune islamică… În realitate, ADEVĂRAŢII TERORIŞTI stau şi acţionează, tihnit, în cadrul unor institute cu firme foarte sofisticat numite, cu aparenţă de onorabilitate 100%…Iar armele terorii lor sunt extreme de rafinate, pentru a pătrunde şi manipula direct în psihicul maselor umane…Printre alte “plănuiri”: ”-Sexul liber va fi obligatoriu(!!!). –Preluarea sub control a învăţământului din SUA, cu intenţia de a-l distruge complet şi definitiv (s.n. – n.n.: AVIZ AMATORILOR DE MODELE STRĂINE, PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC!!!). –Introducerea de noi culte şi stimularea în continuare a celor deja existente, inclusiv gangsterii <<muzicii>> rock, ca scârboasa şi degenerata formaţie ROLLING STONES a lui Mick Jagger (o bandă de gangsteri foarte dragă Nobilimii Negre europene) şi a tuturor grupurilor ROCK create de Tavistock, începând cu the beatles”. A se vedea şi cazul şi cartea lui Theo Adorno (Introducere în sociologia muzicii), cel care a fost dat afară din Germania, de Hitler, din pricina experimentelor sale cu muzica Cultului lui Dionysos: a fost adus de familia evreilor Oppenheimers în Anglia, unde familia regală britanică i-a acordat tot sprijinul şi condiţii de lucru, la Gordonstoun School. Aici a perfecţionat Adorno genurile Beatlesmusic Rock, Punk Rock, Heavy Metal Rock şi toate zgomotele decadente care trec drept muzică, în zilele noastre. Numele de The Beatles a fost ales pentru a arăta o legătură între rockul modern, Culutul lui Isis şi Gândacul/SCARABEUL – simbol religios din Egiptul antic… Noi am atras atenţia, în multe rânduri, tinerilor şi mai puţin tinerilor, asupra pericolului teribil, SATANIC, de manipulare (actuală) prin muzică… – dar cine să ne-asculte?! Teroriştii autentici ai lumii continuă, nestingheriţi, să arunce bombele lor cu detonare mai mult sau mai puţin auzită, dar cu efect monstrous…

Iată ce dezvăluie, în acest sens, dr. John Coleman (fost ofiţer de ştiinţe politice pe teren în Angola, Africa de Vest etc.), în Ierarhia conspiratorilor – Povestea Comiterului celor 300, tocmai pentru a ne dovedi că Elitele Albe (forţele mondiale cu acţiune benefică, de stopare a “marşului” atotdistructiv al Elitelor Negre Luciferice) din lume nu au dispărut şi veghează (e drept, sunt teribil de dispersate…) – existenţa lor putând fi identificată chiar în miezul Zonei Amurgului – SUA şi “pudelul” său, Anglia…:

“OFICIUL DE CERCETARE A RESURSELOR UMANE (Human Resources Research Office – H.U.M.R.R.O.) – este o instituţie de cercetare a armatei, care se ocupă de <<psihotehnologie>>. Cea mai mare parte a personalului s-a instruit la Tevistock. PSIHOTERAPIA acoperă motivaţiile G.I.moralul şi muzica folosită de inamic. (…) Comitetul celor 300/Clubul de la Roma are ca “specialitate”…cu totul “specială” – studierea grupurilor mici, aflate sub stress, iar HUMRRO, care predicăarmatei că soldatul nu e decât o prelungire a echipamentului, a influenţat semnificativ sistemul OM/ARMĂ şi CONTROLUL CALITĂŢII UMANE propriu acestuia, acceptat pe scară largă în Armata SUA. HUMRRO a mai avut un effect foarte pronunţat şi asupra felului cum îşi desfăşoară armata activităţile. Tehnicile sale de manipulare a minţii provin direct de la Institutul Tavistock. Cursurile de psihologie aplicată ale HUMRRO sunt destinate să înveţe cadrele militare de conducere cum să facă ARMA UMANĂ să funcţioneze cât mai bine. A se vedea cazul îngropării de vii a celor 12.000 de soldaţi irakieni care se predaseră(…) Acest tip de spălare pe creier e extreme de periculos, căci în present se aplică armatei, armata îl aplică pentru a distruge brutal mii de soldaţi <<inamici>>, iar mâine armatei i s-ar putea spune că grupurile de populaţie civilă care se opun unei politici guvernamentale sunt <<inamicul>>. Deja suntem o turmă de oi spălate pe creier – şi totuşi, se pare că HUMRRO poate duce cu un pas şi mai departe manipularea şi controlul minţii. “(cf. op. cit., p. 67).

…Şi doar masonul H.G.Wells, în Forma lucrurilor care vor veni, “prevestea”, în stilul francmasonic-anticipativ/pregătitor de manipulare: “Planul unui Stat al Lumii Moderne va reuşi abia de la a treia încercare, cam prin 1980, în urma unor evenimente care se vor petrece la Basra-Iraq…Interesantă este şi Anexa lui Wilhelm von Angelsdorf, la cartea Conjuraţia Iluminaţilor şi organizaţiile secrete moderne, în care se cronologizează comunismul liberal, începând cu 1931 (cursurile studenţilor de la Şcoala de Război-Moscova, în care li se anunţa “înroşirea” SUA, trecând prin 1932, cartea lui William Z.Foster – Către o Americă Sovietică şi ajungând la “plănuirile” Clubului de la Roma, despre care am zis, câte ceva, mai sus…Baza ideologică a Terorismului Mondial este, deci, HIDRA CU DOUĂ CAPETE: Comunismul Liberal!

_________________

ÎMPOTRIVA FARISEILOR ŞI ÎNTRU ADEVĂRATA APĂRARE A FEMEII

În ziarul Evenimentul zilei, din 16 martie 2008, văd un articol: Creştinismul şi marginalizarea femeii – care nu poate să placă nimănui, dintre cei cu bună-credinţă – pentru că, încă de la titlu, este o minciună, întrucât se sugerează că, din pricina creştinismului, femeia ar fi marginalizată, în societatea omenească…Or, adevărul este taman pe dos!!! Se spune şi despre dispreţul antichităţii europene, faţă de Femeie. Nu-i adevărat nici măcar asta!!! Femeia nu a fost marginalizată, cel puţin în zona civilizată a Europei (şi introduc aici, poate spre bombăneala unora, şi ZONA TRACO-DACICĂ!) – nici în antichitatea greacă, şi mai ales, NU în cea romană, unde calitatea de matroană impunea respect oricui. Şi matroana era adevărata stăpână a casei, CENTRUL/AXA CASEI! În jurul ei se crea/orânduia casa romană. După eventualul divorţ, putea să beneficieze, DUPĂ BUNUL EI PLAC, de averea/zestrea ei!…E drept că repudierea femeii, în familiile aristocratice romane, avea drept cauză, uneori, infertilitatea femeii – dar, de cele mai multe ori – IMORALITATEA EI!

Deci, s-ar părea că autorul/autoarea articolului nu militează pentru libertatea femeii („centrismul” social al femeii…), ci, mult mai probabil, pentru iresponsabilitatea şi imoralitatea femeii…!!!

Oare autorul (sau autoarea?!) articolului ar prefera mozaismul, ori islamismul, ca modele pentru „non-marginalizarea femeii”?! I se pare că feregeaua/iaşmacul i-ar lipsi „centralismului social al femeii”?! I se pare, cumva, că, în Israelul de azi, ar fi posibilă, ceea ce, între 1848-1918, a fost posibilă NUMAI ÎN SOCIETATEA EUROPEAN-CREŞTINĂ: MIŞCAREA SUFRAGETELOR?! (…cu variantele: „moderatele”, „radicalele”, „socialistele”…). Dacă cel/cea care a scris articolul vrea să sugereze că ateismul (tradus, azi, în new-age-ism…) prieşte „feminismului” – îl/o informăm că greşeşte profund: iacobinii atei, din 1793, au interzis asociaţiile de femei şi au restrâns prin lege activităţile femeilor, la propriul lor cămin (n.mea: sincer să fiu, din cu totul alt punct de vedere decât Robbespierre, şi anume din punctul de vedere al profesorului-dascăl – consider că rolul educaţional, în familia creştină, ar putea fi re-înviat, în toată plenaritatea lui, tocmai prin astfel de respect faţă de femeie: NU femeii-cazangiu, femeii-oţelar, femeii-funcţionar etc. – …dar DA – femeii-apărătoare a Sacralităţii Familiei, femeii care îi educă pe propriii ei copii, în duhul credinţei, al bunului-simţ, al generozităţii/altruismului şi sensibilităţii etc. – dimensiuni care, tocmai din pricina unei implicări sociale aberante, azi, a femeii, au cam dispărut din societatea actuală, cea ce constituie un grav semnal de alarmă, pentru viitorul foarte apropiat… – şi această restaurare A SFINTEI FAMILII nu este posibilă decât prin sporirea/normalizarea salariilor bărbaţilor – căci, în definitiv, necesitatea angajării femeii în lumea socială nu s-a făcut şi nu se face, azi, atât din plăcere, cât din sărăcie şi nevoie…) – continuarea restricţiei drepturilor femeii operându-se, mai departe, în Codul lui Napoleon…nici regimurile stabilite prin Revoluţia Masonică din 1848 nefiind prăpădite după drepturile Femeii…

Dar, în cuprinsul acestui articol, văd şi expresii şi sintagme cu totul nefericite şi nepotrivite, depăşite cu mult, de realitatea spirituală. Spre exemplu, expresia de iudeo-creştinism…sau subtitlul: creştinismul, şansa ratatăBiserica Creştină s-a răfuit cu femeile etc. – precum şi citate scoase din context, rezultând concluzii false şi tendenţioase – precum citatul din Sf.Apostol Pavel, Epistola către Efeseni.

Şi mai este o trimitere piezişă, la, zice-se, „un rol special, rezervat de Iisus Mariei Magdalena”…Nu, domnule autor (zic să ne hotărâm, ARBITRAR, IAR NU DISCRIMINATOR!!! – …privitor la…sexul „născătorului” de articol mincinos… – şi alegem „masculinul”, tocmai pentru a nu jigni…”femininul”…!!!) , nu-ţi fă păcat, călcând pe urmele lui Dan Brown, autorul Codului lui Da Vinci!!! Hristos n-a rezervat niciun loc/rol special Mariei Magdalena – ci a demonstrat omenirii (la acel moment, al spălării şi ştergerii picioarelor sfinte, cu propriul ei păr…în cârtelile lui Iuda-cel-mercantil! – lumea cristică era rezumată la … cei 12 apostoli…) că, oricât de căzută ar fi fiind fiinţa omenească în păcat, prin pocăinţă din adâncul inimii, EA-FIINŢA UMANĂ (de este femeie, ori de este bărbat – la fel!) se poate RESTAURA SPIRITUAL…La fel cum i s-a dat şansa iertării/restaurării interioare lui Petru cel ce se lepădase de trei ori de Hristos – prin cei trei „da”, de la Marea Tiberiadei…”Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?”…Nu, Maria Magdalena NU are rol special…mai special decât Maria-Născătoarea de Dumnezeu! Căci prin Femeia care „ia Duh Sfânt în pântece” şi care, în Ceruri, este mai presus de toţi sfinţii…– creştinismul CU ADEVĂRAT restabileşte faţa DE LUMINĂ a Femeii-Perechea Androginică a lui Adam Protogonos, prefaţând, în felul acesta, ceea ce se va întâmpla, după Judecata din Urmă şi arătarea Noului Ierusalim-Paradisul-Cetate a Luminii şi Armoniei Dumnezeieşti (…se înţelege, desfiinţând, astfel…”războiul”- ARTIFICIAL!!! – al…sexelor…!!! – …căci Noul Ierusalim va REARMONIZA ANDROGINUL – şi, deci, în Noul Ierusalim nu vor mai avea loc şi justificare logică şi de bun-simţ, cârtitori de meserie, precum autorul articolului din Evenimentul zilei…).

Eu nu cred că autorului articolului îi pasă aşa de mult de luna martie, luna „celebrării femeii” – cât îi pasă de oportunitatea de „ a mai pune un lemn pe focul” neo-protestanţilor şi a new-age-ismului. Şi, à propos de „rolul special al Mariei Magdalena” – aducându-se în discuţie, în mod pidosanic, sacerdoţiul feminin al protestantismului şi neo-protestantismului!!!…Şi vom încerca să ne facem înţeleşi şi credibili, în bănuiala noastră.

S-o luăm pe rând.

În primul rând, religia adusă pe planeta Terra de Fiul Lui Dumnezeu, Iisus Hristos – se numeşte CREŞTINISM, iar nu iudeo-creştinism. Poate că s-ar fi numit iudeo-creştinism, dacă poporul lui Israel/Iuda ar fi onorat alegerea sa de către Dumnezeu, care a făcut ca, în sânul celui mai încăpăţânat, mai răzvrătit şi mai luciferic neam al Pământului (deci, cel mai degenerat neam al Pământului, din punct de vedere spiritual!) – să se nască şi să se întrupeze Fiul Lui Dumnezeu. Dar neamul lui Israel/Iuda a dispreţuit şi trădat misiunea dată lui de Tatăl Ceresc! Şi atunci, au rezultat două fenomene cosmico-spirituale:

1- Hristos-Dumnezeu a fost silit să rupă TOTAL cu formalismele Legii celei vechi (pentru că, din păcate, Vechea Înţelegere dintre Om şi Dumnezeu fusese redusă de poporul lui Israel/Iuda la nişte dogme formale, golite de conţinut şi reîntoarse la starea de sălbăticie/păgânism: Omul nu credea cu INIMA, cu toată fiinţa sa iubitoare, ci…DE FRICĂ!!! – a se analiza Talmudul rabinic, în care se ajunge cu luciferismul şi întunecarea Vechii Lumini, dăruite de Dumnezeu, până la a se afirma că, dacă eşti pus în dilema de care cuvânt să asculţi, de cel al Lui Dumnezeu, ori de cel al rabinului – să nu şovăi: Ascultă de porunca rabinului!!!). Pentru a nu-i speria pe cei temători şi a nu-i scandaliza, încă dintru începutul Misiunii Sale Cosmico-Divine, pe cei habotnici, Hristos foloseşte dulcea expresie plinirea legii, în loc de cea care ar fi exprimat realitatea brutală: RUPTURA de formalismele, la care fusese redusă legea veche – şi de sălbăticia concluzional-comportamentală, la care reduseseră iudeii vorbele inspirate ale Profeţilor lor: legea talionului, ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte – este înlocuită cu legea NOUĂ, REVOLUŢIONAR-SPIRITUALĂ: iubeşte-ţi aproapele, ca pe tine însuţi, iubeşte-ţi duşmanul şi roagă-te pentru sufletul lui

2- Atunci când „păgânul” procurator roman, Pilat din Pont (cu soţie creştinată!), făcând eforturi extrem de oneste şi, în definitiv (dată fiind reaua-credinţă EXTREMĂ, a fariseilor Templului, precum şi corupţia teribilă a împăratului Tiberiu!), eforturi disperate (pe care clerul creştin ar trebui să le scoată în evidenţă mai clar! – …iar nu să îngâne poncife, precum că Pilat ar fi…”simbolul laşităţii”!!!) de a-L scăpa de la moartea cumplită şi ruşinoasă (crucificarea era destinată…tâlharilor şi criminalilor, infractorilor de drept comun…!), menită Lui de majoritatea fariseilor Templului de la Ierusalim (cu excepţii celebre, precum Iosif din Arimateea ori Nicodim, dar nesemnificative, întru „democraţia votului” histrionic al sacerdoţiului israelit, manipulat de Marele Preot, Caiafas…) – spune : „Iată, eu, cercetându-L în faţa voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceţi împotriva Lui” (Luca, 23/14) – iar la ameninţarea fariseilor Templului, precum că îl vor pârî lui Tiberiu, Pilat se prevalează de obiceiul iudeilor ca, de Paştele lor, „să elibereze mulţimii un întemniţat pe care-l voiau” (Matei, 27/15) – şi supune mulţimii de la Gavafta (Piaţa din faţa Palatului Guvernatorului Romei) judecata/alegerea: „Pe cine voiţi să vi-l eliberez, pe Baraba (n.mea: şeful zeloţilor, care aleseseră Legea Crimei, în locul legii Iubirii…pentru a scăpa de ocupaţia romană…) sau pe Iisus, care se zice Hristos?” (Matei, 27/17) .

Bine, Pilat nu are, mai mult ca sigur, Revelaţia Mântuirii TOCMAI prin sângele Autojertfirii întru Nevinovăţie… – însă bunăvoinţă are, „cu carul”… ŞI O TEAMĂ MISTICĂ DE NEDREPTATEA/MOARTE CĂTRE HRISTOS!!! Dar de ce a sperat Pilat la iertarea vieţii lui Hristos, prin mulţimea/gloată?! Pentru că cei mai mulţi dintre glotaşii de la Gavafta fuseseră vindecaţi, de Hristos-Dumnezeu, cu infinită milă… – de lepre, de orbire, de ologire…de toate bolile chinuitoare ale trupului…Nu ştia, sărmanul procurator binevoitor, că, din zece leproşi vindecaţi, numai unul se întorsese să-I mulţumească vindecătorului-Hristos…şi şi acela nu era din neamul lui Israel!!! …Rezultatul acestui „plebiscit” improvizat a fost catastrofal, după cum bine ştim, pentru conştiinţa lui Pilat… – …dar ce să mai zicem de sângerarea sufletului Lui Hristos, căruia nu-i venea să creadă, auzind urletele gloatei, la întrebarea repetată a lui Pilat: „Pe cine din cei doi voiţi să vă eliberez?” – iar ei răspunzând, într-un glas: „Pe Baraba! Să fie răstignit Hristosul!” (Matei, 27/21-23). Nu înţeleseseră NIMIC, din LECŢIA-HRISTOS, aceşti jalnici iudei…Până şi apostolii (tovarăşi la Cina Cea de Taină, martori zilnici ai învăţăturii hristice…), cu excepţia lui Ioan (la un moment dat…), se găvozdiseră pe sub pământ, din laşitate…Deprimat cumplit de această supremă dovadă a nerecunoştinţei neamului lui Israel (n-are rost să ne tot ascundem de jalnicul Adevăr, după „agenţii infiltraţi în mulţime, de către farisei”…) – Pilat spune, cu mare şi zguduitoare nobleţe profetică: „Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veţi vedea!(sublinierea mea)” – la care, jubilând tembel, fariseii Templului îi răspund (…parcă le şi aud chiotele de bucurie, sălbatică şi neroadă…): „Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!” (Matei, 27/24-25). În luciferismul lor, ei nici nu ştiau că, astfel, se autoblestemau…până la a doua venire a lui Dumnezeu pe Pământ!

(Unii ar cârti, spunând: „Dar apostolii lui Hristos erau iudei, nu? Deci, iată de ce…iudeo-creştinism!” Ioan era grec… – iar Hristos nu avea să-şi aducă…ucenici de import! Şi-a ales – cu greu… – , ucenici dintre oamenii simpli ai locului…căci oamenii „săraci cu duhul” vor dobândi Împărăţia Cerurilor, iar nu…cârtitorii cărturari…fie ei şi de la Evenimentul zilei!).

Ei bine, din momentul Răstignirii, începe UNICA REVOLUŢIE SPIRITUALĂ DE PE FAŢA PĂMÂNTULUI!!! – revoluţie care „a rupt istoria în două”: „înainte de Hristos”, „după Hristos”…Sângele de Foc al Mântuirii (unii hermetici chiar interpretează tăblia scrisă de deasupra Răstignitului – I.N.R.I. – ca fiind/conţinând traducerea efectului Focului Mântuitor al Vieţii Veşnice, prin Duh: „Igne Natura Renovatur Integra”…) izbucneşte, năvalnic, în univers…şi, de atunci şi până azi, chiar şi fără ştirea/voia noastră, chiar pe dedesubtul simţirii/conştienţei noastre, ÎŞI FACE LUCRAREA MÂNTUITOARE/re-întorcătoare a omului-Adam Protogonos (ca ANDROGIN!!!), în Starea Paradisiacă…

Dar ce înseamnă, pe greceşte, ANDROGIN?! BĂRBAT+FEMEIE!!! NEDIFERENŢIAT!!!

Deci, încă din timpii Vechiului Testament, cel cumplit de degenerat, prin rea-făptuire de Duh, de către omenire… – Dumnezeu i-a făcut pe Adam-Eva NEDIFERENŢIAŢI CALITATIV-SPIRITUAL (ci doar FUNCŢIONAL!) – şi chiar în păcat, şi chiar şi după păcat…TOT EGALI, ÎN FAŢA DOMNULUI DUMNEZEU, SUNT EI…

Şi apoi, cel mai mare teolog al Lui Hristos – Sf. Apostol Pavel – iată ce zice, CU ADEVĂRAT! – în Epistola sa către Efeseni (nu cum trunchiază, tendenţios, cel de la Evenimentul zilei…): „Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului. Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este. Ci precum Biserica se supune Lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru totul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea, Ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt, Şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pastă sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să-şi iubească femeile, ca pe înseşi să fie sfântă şi fără de prihană. Aşadar, bărbaţii sunt datori trupurilor lor. Cel ce-şi iubeşte femeia, pe sine se iubeşte”. Ce poate fi mai superb şi înălţător, decât FEMEIA-BISERICĂ, „femeia sfinţită”?! Bărbat nu înseamnă decât cel ce este precum Dumnezeu de curat, prin păzirea Sfintei Familii! (Cât de cu rezerve priveşte Sf. Apostol Pavel întemeierea de familie…TOCMAI PENTRU GREUTATEA DE A O FACE ŞI A O ŢINE SFÂNTĂ!… – oare toate familiile L-au înmulţit pe Hristos-Dumnezeu, prin educaţia creştină AUTENTICĂ ŞI PUTERNICĂ ÎNTRU DUH, a COPIILOR, rezultaţi din proiectata Sfânta Familie?! N-aş sta chezaş… – mai ales azi!). Iar „cap”…poate că autorul de la Evenimentul zilei nu va fi fiind de acord, dar chiar este nevoie de UN SINGUR CAP, călăuzitor…iar nu de sfada dintre două ori mai multe capete, ale aceluiaşi trup, trup cu un singur ţel: Dumnezeu…Poate că n-o fi cu bănat dacă vom şopti că, în istoria umanităţii, europene au ba, creştine sau ne-creştine, „capul”/eminenţa cenuşie – dar şi capul-CAP, a cam fost femeia…ŞI RĂMÂNE, DE MULTE ORI…Ia priviţi ochii Condoleezei Rice – şi, alternativ, ochii lui George W. Bush…

Cu toate că – şi acum s-a întors roata! – eu aş fi dorit ca bărbatul să aibă şi dobândească drepturi egale cu Femeia…căci UNA trebuie să fie, cele două trupuri…întru Androginul Sfânt…!!! Dar bărbatul a slăbit mult prea mult veghea şi şi-a pierdut mult din calitatea originar-divină, de călăuzitor-luminător al Căii spre Dumnezeu…Şi nădejdea BĂRBĂŢIEI AUTENTICE DE DUH rămâne doar în/la PREOŢII şi SFINŢII MONAHI, de a păstra Drumul Drept, spre Lumină, al nostru şi pentru noi…Doar nu veţi fi voind, cinstite autor „evenimenţial”, sânge menstrul-demonizant, în SFÂNTUL ALTAR AL NĂDEJDII DE MÂNTUIRE?!

Duceţi-vă la Vechiul Testament, din care rabinatul a făcut o istorie a poporului lui Israel (afară de cele cinci cărţi ale lui Moise, şi de Profeţi…) – şi veţi vedea cât respect are religia mozaic-iudaică, faţă de femeie…Poligamia este în floare, femeia este sclavă, însuşi înţeleptul Solomon se desfată cu…trupul (nu cu SFINŢENIA…) a cel puţin 300 de femei ale „haremului” său…

Eu aş merge, însă, din nou şi cu bună-credinţă, la Sf. Apostol Pavel – Epistola Întâia către Corinteni – pentru a-l contra şi pe tendenţiosaul autor „evenimenţialist”, dar şi pentru a sublinia că, cine nu doreşte binele Femeii, n-are decât s-o imagineze/vrea iresponsabilă şi imorală, rostind, cu scabrozitate, într-una, neghioabele vorbe: „Fac ce vreau cu corpul meu!” Nu, trupurile noastre sunt dăruite şi hăruite, TOATE, de Dumnezeu…

Au nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădularele Lui Hristos? Luând deci mădularele Lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum! Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de desfrânată este un singur trup cu ea? Căci vor fi – zice Sfânta Scriptură – cei doi un singur trup. (…) Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Sfântului Duh care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu preţ! cSlăviţi, deci, pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu!(…) Femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul; asemenea nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lipsiţi unul de altul, decât cu bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, şi iarăşi să fiţi împreună, ca să nu vă ispitească satana, din pricina neînfrânării voastre. Şi aceasta o spun ca un sfat, nu ca o poruncă. ”

Ce pledoarie mai clară, cu un bun-simţ sublim, cu o înţelegere pentru om şi umanitate, cum nu a mai existat în nicio religie de pe faţa Pământului, şi nici nu va mai fi, până la „plinirea timpului”! – pledoarie NOBILĂ, pentru moralitate şi responsabilitate, a Femeii şi Bărbatului – EGAL!!! – faţă de „cumpărarea”/MÂNTUIREA Omului, prin Jertfa Dumnezeului („Cu preţ aţi fost cumpăraţi – nu vă faceţi robi oamenilor!” ), poate să fie făcută, pe tot „multul rotund”?! Cu tot adevărul ŞI ÎNTRU DEPLINA DREPTATE, se zice că religia Lui Hristos este cel mai înalt rang de evoluţie, pe care-l poate atinge Duhul Omului, în această istorie sublunară!

…Şi de vor fi fiind imperfecţiuni, în considerarea şi respectarea şi promovarea cultural-socială a femeii (…şi, din păcate, mai sunt destule…), ele se datoresc imperfecţiunii în care se complace fiinţa umană (inclusiv aceea de…”gen feminin”…!!!), şi nu din pricina creştinismului, CI ÎN POFIDA CREŞTINISMULUI!!! Cu cât vom fi mai degrabă AUTENTICI CREŞTINI, iar nu …cârtitori de „evenimente zilnice”… – cu atât vom avea ocazia de a vedea, de a fi bucuroşi martori la MAREA ŞI DEPLINA MINUNE – aceea a restaurării integrale a Statutului Spiritual, al Femeii, precum şi al Bărbatului – EGAL!!!

_________________

DATORII FAŢĂ DE DIAVOL…

Azi, 20 martie 2008, a mai murit un soldat român în Afghanistan…Al şaselea, zice presa audio-vizuală…Un tânăr de 29 de ani, pe care-l aşteptau acasă o soţie şi doi copii…

Ministrul Apărării (a cui apărare? ale cui interese le apără MApN-ul din România ???!!!…în niciun caz pe cele româneşti!!!), dl Theodor Meleşcanu, a declarat, pe toate posturile TV: “Soldatul Ion Cosmin Sandu A CĂZUT LA DATORIE!”…

DATORIE…faţă de cine?! Faţă de cine au românii datoria să moară?! Faţă de Afghanistan? Faţă de SUA-NATO?! Dar pe soţia lui Ion Cosmin Sandu şi pe cei doi copii ai acestuia, rămaşi, acum orfani, i-aţi întrebat dacă soţul, respectiv tatăl lor, avea vreo datorie DE SÂNGE, , faţă de Afghanistan, ori faţă de SUA-NATO?!

Soţie-Văduvă a lui Ion Cosmin Sandu, de ce l-ai lăsat să-şi facă “datoria” faţă de altcineva decât faţă de familia lui şi faţă de Neamul/Ţara lui? Soţie-Văduvă a lui Ion Cosmin Sandu, ţi-ai trimis soţul să moară pentru “datoria” faţă de SUA-NATO – sau pentru…”datoria” faţă de sărăcia din casa voastră?! Pentru cei 30 de arginţi pe zi…?! Acum, când chiar vezi, cu ochii tăi, că nu l-ai trimis la joacă, ci la moarte – în loc să-l fi oprit acasă, fie şi pentru a fi plugar… – dar ce zic eu, copiii lui ar fi fost mulţumiţi şi dacă ar fi fost gunoier ori hingher, dar să-l mai fi văzut în viaţă… – acum, după ce îl vei vedea mort, în sicriu, cu toată maimuţăreala militară/mercenară greţoasă, de la groapă… – pentru “datoria” plătită…faţă de …faţă de cine?! – faţă de Diavolul Ucigaş-Irinwe, numit şi SUA… – acum, dacă el ar mai fi în viaţă şi v-aţi sfătui acasă, din nou, dacă să-şi vândă sufletul pentru 30 de arginţi, cu chip că se duce în “nobila” misiune” (aşa a numit-o, azi, George W. Bush, dar… şi Traian Băsescu !!!) de a fi complicele masacrului unui popor străin, nevinovat decât că are petrol şi stă în calea intereselor Mafiei şi Teroriştilor SUA – l-ai opri, sau tot l-ai împinge la moarte, în groapă…???!!!

De ce nu vă gândiţi cu sufletul, oameni buni, şi vă gândiţi numai cu buzunarul?! Să fii ultimul dintre săraci, dar să-ţi păstrezi VIAŢA, FAMILIA şi DEMNITATEA!!! NU, ROMÂNIA NU ARE DE PLĂTIT NICIO DATORIE DE SÂNGE, FAŢĂ DE NIMENI!!! TRATATUL CU DIAVOLUL-SUA-NATO A FOST SEMNAT DE CONDUCĂTORII TRĂDĂTORI AI ACESTEI ŢĂRI, IAR NU DE VĂDUVA LUI ION COSMIN SANDU, ORI DE COPIII ACESTUIA!!!

TRIMITEŢI-VĂ PROPRIII VOŞTRI COPII, ŞI SOŢI, ŞI TAŢI, SĂ “CADĂ LA DATORIE”, ÎN STRĂINĂTĂŢURILE PUSTII ALE DIAVOLULUI PETROLULUI (jefuit de SUA, de peste tot din lume…) – VOI, FAMILII DE PREŞEDINŢI AI ROMÂNIEI, DE PRIM-MINIŞTRI, DE PARLAMENTARI, DE GUVERNANŢI…!!!

Pentru viaţa ori moartea mea, pe mine ori pe oricare dintre noi, oameni buni, NU mă reprezintă, NU ne reprezintă nimeni!!! Eu mă reprezint pe mine (şi, mistic, o fărâmă din Neamul meu…) în faţa Lui Dumnezeu! Voi, oameni buni, fiecare, vă reprezentaţi/daţi seama de ele, de viaţa şi moartea voastră (şi, mistic, de soarta Neamului vostru…), în faţa Lui Dumnezeu!!! Deci, decizia Parlamentului de a accepta/semna (FĂRĂ REFERENDUM!!!) înrobirea şi asasinarea tinerilor ţării, NU NE REPREZINTĂ PE NICIUNUL DINTRE NOI, OAMENII OBIŞNUIŢI!!!

Deci, tratatele semnate cu sângele NOSTRU (NU CU AL LOR!!!) de trădătorii României – nu ne reprezintă şi nu ne angajează, pe niciunul, niciodată!!! Nimeni n-are dreptul asupra vieţii şi morţii nimănui, afară de Dumnezeu! Iar dacă cineva afirmă că ar avea acest drept asupra noastră, că noi am avea astfel de datorii faţă de el, ACELA MINTE, DECI SE NUMEŞTE SATANA!!! Nu-l ascultaţi – ba, mai mult, vă cer, în numele credinţei creştin-ortodoxe (şi creştine, în general!) să nu mai fiţi lacomi pe chinul şi moartea altor popoare, să nu vă mai ascultaţi guvernanţii trădători, atunci când aceştia încalcă Dreptul AUTENTIC la Viaţă, al OMULUI/OAMENILOR!!! Aşa cum, în anii ‘70, Muhammad Ali, ştiut sub numele de Cassius Clay, CEL MAI MARE BOXEUR AL TUTUROR TIMPURILOR, a preferat închisoarea, decât să se înroleze într-o armată americană care asasina şi ardea de vii, cu napalm, copii, femei, bătrâni vietnamezi! – … aşa trebuie să facă, azi, acum, şi americanii de rând (…Michael Moore, curajosul documentarist american, a arătat ce viteză „dezvoltau” senatorii americani, când li se propunea, în faţa camerei de luat vederi, să-şi trimită, EXEMPLAR/MOBILIZATOR, propriii fii, ca soldaţi, în Iraq/Afghanistan…) englezii, românii etc. – TOATE NEAMURILE VII, CARE-L RECUNOSC PE DUMNEZEU CEL VIU, DIN CERURI…IAR NU PE SATANA DE LA WASHINGTON!!! Aud că scopul principal al summit-ului NATO de la Bucureşti, de peste 10 zile, ar fi suplimentarea „contingentelor morţii mercenare” româneşti (şi nu numai…), de pe fronturile luptei SUA, pentru jaful/MONOPOLUL PETROLULUI/ENERGIEI MONDIAL/E…

…În definitiv, puteţi să vă puneţi şi următoarea întrebare: de ce, din nou, danezii îl caricaturizează pe Profetul Mahomed, când au aflat (dacă n-or fi ştiut acum doi ani, când cu scandalul pornit TOT de la Copenhaga, şi ajuns până la Bucureşti…) că musulmanii îl adoră pe Dumnezeul lor-Allah, precum şi pe Profetul său, Mohamed, atât de mult, încât nu permit “imaginarea”/blasfemierea lor, prin reprezentare grafică?! Nu cumva lucrează, prin puţin credincioşi, acelaşi Satan, Nevindecatul de Superbie, pururi Sfidătorul de Dumnezeu…?!

_________________

DOBITOACE PROGRAMATE

Politicienii romani, din ultimii 18 ani, au distrus total (pe langa industrie, agricultura etc.) Armata NAŢIONALA Romana, transformand-o într-o ARMATA DE MERCENARI, pusa la dispoziţia NATO/SUA. Dar, mult mai grav decat aceasta (pentru ca este cu efect pe termen lung si foarte lung!) au reusit sa distruga MENTALITATEA ROMANEASCA – mentalitate din care, acum, în anul de graţie 2008, au disparut complet noţiunile de demnitate, onoare, patriotism, eroism etc.

Luni, 21 aprilie 2008, pe TVR-1, la emisiunea Ne vedem la TVR! – care dezbatea tema eroismului (titlul/tema era : Eroi au fost! Eroi sunt înca? – sic! – cu semnul întrebarii…) – unde, printre alţii, au fost invitaţi doi Cavaleri ai Ordinului „MIHAI VITEAZUL” ( …au mai supravieţuit, în toata Romania, doar 17 posesori ai acestui Ordin Cavaleresco-Militar suprem, al Romaniei!), academicianul Dan Berindei si poetul-senator Adrian Paunescu. Deodata, un telefon în direct: era un tata de elev-licean bucurestean (îi cunosc numele, dar, PUR SI SIMPLU, n-am de gand sa-l fac pe un dobitoc – CELEBRU! – asta ar submina si mai tare moralul naucilor din Romania…), care s-a exprimat cam asa: „Ia mai terminaţi cu prostiile astea despre eroism! Mai terminaţi cu îmbacsirea capetelor copiilor nostri cu trecutul, cu tot felul de nume de voievozi…!!! Gata, ce a fost a fost, nu ne mai intereseaza morţii! Copiii de azi au nevoie sa stie sa opereze pe calculator, sa cunoasca 2-3 limbi straine (n.n.: suntem absolut convinsi ca, pentru niste dobitoace programate, precum cele în numele carora vorbea respectivul tata de copil, si limba romana era/este o limba straina…) – si, în rest, sa stie sa se descurce în lumea de azi!”…Deci, „rabdare si iuschiuzarlac”, cum spunea Dinu Paturica („proto-liberalul”…)… – si copiii acestia „moderni” vor pune gabja pe…pe ce?! Ce stiu ei, roboţeii cu calculatorul si „limbile”… ca ar fi valoare, în lumea asta?! PENTRU CA DE AICI A PORNIT USURINŢA CU CARE S-A PUTUT DISTRGE SISTEMUL DE EDUCAŢIE ROMANESC – SI S-A FACUT CONTRA-EDUCAŢIA ANTI-ISTORICA/ANTI-IDENTITARA A POPORULUI ROMAN, DIN ULTIMII ANI: DE LA CONFUZIA VALORII CU NONVALOAREA, DE LA TRIUMFUL NONVALORII SI IMPOSTURII, ASUPRA VALORII AUTENTIC-SPIRITUALE, DUMNEZEIESTI!!!…(si la acest proces, suntem cu toţii complici, mai mult sau mai puţin, prin pasivitatea si comoditatea si lipsa noastra de reacţie ferma si prompta!!!). În loc de pios cult al morţilor si al EROILOR – jocul de ţurca, executat cu harcile morţilor nostri – care-s, de fapt, parinţii/strabunii si ctitorii PATRIEI/EXISTENŢEI NOASTRE DE PROFUNZIME/ESENŢA!!!…NEAMUL METAFIZIC ROMANESC, CEL DE PESTE ÎNTUNECARI SI ACCIDENTE TEMPORALE!!!…(Tragic este faptul ca nici crolurile nu contineau, cumva, proteste ale telespectatorilor, fata de spuseler acelui individ, ci…semi-încuviinţari…)…Adrian Paunescu îsi facea cruci dupa cruci, de uluiala, în timp ce acel individ vorbea, cu un arţag „crescendo”…

…Mda, domnilor istorici…Daca ROMANIA are astfel de probleme grave de identitate si luciditate existenţiala, iar nu si Franţa, Anglia, Rusia, Grecia sau Ungaria, din asta se poate deduce ceva…Asta este rezultatul politicii dvs. de struţi, DOMNILOR ISTORICI, timp de 18 ani! Iata ce monstri, iata ce dobitoace programate pe calculator, fara simţuri de niciun fel, fara minte/luciditate/viziune „dincolo de varful nasului”, fara suflet si fara imaginaţie minima – au rezultat, în acesti 18 ani anti-spirituali/anti-educaţionali! O fi fost Istoria Romaniei, cea dinainte de 1989, distorsionata, în anumite capitole ale ei – DAR, MACAR, EXISTA! Elevul devenea, totusi, om responsabil social (dar si spiritual!), stiind ca nu pluteste prin vazduh, ci prin si peste glia care are ca element constitutiv fundamental – SANGELE STRAMOSILOR/EROILOR! Miron Costin spunea, pe buna dreptate, în plin secol XVII, ca acela care nu-si cunoaste istoria, este asemenea „hiaralor si dobitoacelor”…Dar, acum, se pare ca nu mai este vorba de excepţii, în constientizarea „texturii” Pamantului Romanesc, pe care ar trebui sa calcam în liniste, cu piosenie si smerenie, ca în BISERICA – ci este UN FENOMEN GENERAL SI PROGRAMAT PE CALCULATOR!!! Dispreţul dobitocesc faţa de Spirit, deci faţa de ISTORIE, faţa de EROI, faţa de VOIEVOZII „Descalecatori de ţara, datatori de legi si datini,/Ce cu plugul si cu spada au întins mosia noastra” – este REZULTATUL UNUI ACT PREMEDITAT!!! – si premeditarea este din zona mondiala, si acceptata, în modul cel mai ireponsabil, de politicienii de la conducerea ţarii noastre… – act premeditat, iresponsabil (sau DE TRADARE NAŢIONALA! – cum va convine mai mult…), prin care copiii sunt transformaţi în roboţi smecheri si descurcareţi în jungla mondialist-liberala…Cine nu are trecut, nu are nici viitor, nici prezent – N-ARE IDENTITATE!!! NU ESTE OM – ESTE UN BIET ROBOT, PE BUTOANELE CARUIA POATE SA APESE ORICE FEL DE COMENZI, ORICINE!!! Orice escroc, „mioritic” ori mondial…

…Iata ca, daca se adevereste, la nivel naţional, ca individul de la telefon este exponentul „opiniei publice”, planurile de distrugere a Romaniei (Gradina Maicii Domnului si prezumatul loc axial al Noului Ierusalim…), planuri scornite undeva, înafara ţarii noastre, se poate spune ca au fost încununate de succes…DE UN SUCCES FUNEBRU…

Daca am ajuns sa dam de-a azvarlita cu parinţii si cu mosii nostri, cu cei din al caror sange este ţesut pamantul pe care azi calcam, cu atata dobitoceasca fudulie, de parca am si merita (de la sine înţeles!) sa pasim, în acest ALTAR, numit PATRIE, toţi roboţeii cretini…daca am ajuns sa jucam ţurca, cu sfintele ciolane ale eroilor nostri (si-asa cazacii-ucrainienii ne scot cu buldozerul morţii, de prin mormintele Bucovinei de Nord ori Basarabiei!!! – …mai ramanea sa le dam, prin iresponsabilitatea noastra cretina, încuviinţarea/binecuvantarea…!!!), daca ne stergem, NOI ÎNSINE, hrisoavele cele sfant-doveditoare, de identitate si de vechime, ca neam al Lumii si Europei (sa nu uitam ca, în Iraq, distrugatorii programaţi, pentru a ucide trecutul-TEMELIA SPIRITUAL- EXISTENŢIALA A NEAMURILOR – armata SUA – au distrus, înainte de toate, MUZEUL NAŢIONAL AL IRAQ-ULUI, cu dovezile Babilonului si Sumer-ului protoistorice…) – atunci înseamna ca ne meritam soarta de sluga, de rob al Celui Rau…

Treziţi-va, din somnul cel de moarte, întai voi, istoricilor…!!! – poate nu veţi fi fiind toţi, precum tradatorul si impostorul naţional Adrian Cioroianu (devenit, din avocat al lui Ion Antonescu, la TVR-1, procuror…), sau precum Dinu C. Giurescu, cel care justifica, în 1997, cu argumentul „necesitaţii naţionale”, Tratatul cu Ucraina… – si înca mulţi „stejerei” si „olarei”…toţi ca ei…si ca turma pigmeilor patapievicieni…Sper sa mai fi ramas, sa mai existe, în sanul acestui Neam, si istorici adevaraţi, de cei cu durere de ţara, precum este, întru vesnicie, Spiritul EMINESCU…

Dar acesti istorici, de vor mai fi existand, trebuie sa aiba si un auditoriu responsabil, UMAN!!! – …iar nu robotizat/”în-robotitit”, îndobitocit total, prin strategie à la Lucian Boia…Sper, CU DISPERARE, ca monstrul „telefonard”, de luni, 21 aprilie 2008, sa nu fi ajuns…”vocea poporului meu”…”box populi”… retardatus/”robotizatus”…”neidentificatus”…

Doamne Iisuse Hristoase, a carui Înviere o vom vedea, iarasi, cu lacrimi de bucurie, strapunsa pana în adancul sufletlui, peste trei zile… – ÎNDURA-TE DE NEAMUL ROMANESC, SI-L SCOATE DIN GROAPA ÎN CARE SINGUR S-A BAGAT, SI ÎNVIAZA-L PRE EL, ÎNTRU LUMINA DE DUH!!! Sa înţeleaga, în sfarsit, ca paseste prin Gradina Maicii Domnului, iar nu prin pustiul „de smecherie searbada”, al Satanei!!! SI CA NU DOBITOACELE PROGRAMATE SUNT FACLIILE/LUMINATORII DRUMULUI SAU CATRE MANTUIRE…!!!

_________________

LAXATIVE PENTRU FAUNA MECT… (schiţă de antifabulă…)

Doamne, cât de mult şi de sincer iubim animalele! (Cu condiţia să fie animale autentice, iar nu…impostoare…). Câtă dumnezeire curată, perfect inocentă, se află în animele! (Cu condiţia să nu fi intrat sub piei de oameni…). Ce rău ne pare că nu există un Rudyard Kipling român, care să descrie, cu vervă şi savoare, preagraţioasele şi foc de isteţele personaje din MECT, într-o nouă Carte a junglei…!!! Atât de multe se pierd, atunci când epopeea trădării spiritului unei naţiuni nu este scrisă de oameni de geniu…Umilii de noi, nu ne vom încumeta decât la, cel mult, o biată schiţă de istorie/cronologie (până şi ea aproximativă…) a imposturii, fariseismului şi nemerniciei – sau, parafrazând (şi adaptând…) celebra formulă a Marelui Orb-BORGES : schiţă de “istorie naţional-ministerială a infamiei”…

…De 18 ani tot urmărim ce se petrece prin MECT (o Grădină Zoologică Alternativă, care, cu timpul, va face insesizabilă dispariţia vestitei şi autenticei Grădini Zoologice bucureştene…aceasta din urmă va fi transformată, cât de curând, în…cartier de vile…) – şi nu ne putem reveni din uimire…N-au existat decât doi miniştri care, TOCMAI pentru că n-au făcut ABSOLUT nimic, au rămas, în mentalul colectiv, ca…”buni”: şobolanul de baltă (Mus decumanus)-Mihai Şora (care, deh, tot ar fi trebuit să facă ceva… – şi anume, să iasă din gaura-i nămoloasă şi comodă, şi să cerceteze alungarea/epurarea profesorilor români, din şcolile din Covasna-Harghita… – un adevărat genocid cultural-etnic, antiromânesc, ÎN ROMÂNIA!!!…deci, “inacţiunea ŞORA” echivalează cu o trădare a destinului/interesului naţional!) şi popândăul de câmpie(Citellus citellus)-Liviu Maior. Altfel, de cum se apuca vreunul să facă… “ceva”, devenea precum ciuma, lepra, holera şi SIDA, luate la un loc! Amintiţi-vă câte speranţe au fost puse în rectorul de la Cluj, mistreţul (Sus scrofa)-Andrei Marga (căruia noi, la acea vreme, i-am zis “Adolf” Marga…)… – şi, de cum a primit comanda dinafară, cu “manualele alternative”deznaţionalizante, s-a şi “executat”, precum cel mai disciplinat soldat (cu şoric…) al străinătăţii (Cine-a îndrăgit străinii,/Mânca-i-ar inima cânii,/Mânca-i-ar casa pustia /Şi neamul nemernicia…), a şi detonat această bombă atomică a antinaţionalismului şi antiromânismului… – e drept, ajutat enorm de conclavul de noapte de la emisiunea vulpoiului argintiu(Vulpes fulva)-N. Manolescu, Profesiunea mea, cultura, unde s-au reunit toate caiafele, de la vulpoiul arămiu(Vulpes vulpes)-Paul Cornea (cu un urmaş mai involuat un pic, în persoana năpârcii-Anguis fragilis-Andrei Cornea, cel care, când s-a vorbit de asasinarea talmudică a lui CZC, a strigat, din sală: Bine i-au făcut!…), până la malefica cinico-nihilistă nevăstuică (Mustela nivalis)-Lucian Boia şi la inconştientul păun surd(Pava cristatus)-Liviu Papadima etc.

…Ei, dar cum s-a pornit cu deznaţionalizarea puilor de români prin manuale alternative, au pornit şi afacerile pe picior, cu editurile, şi cu Cine-i mic şi bea lăptic,/ Ia de la Liliana …uric!…”tovarăşa” Secretar de Stat – cobra deşertico/deşartă (Naia tripudians)-Liliana Preoteasa, n-a putut fi oprită, din delirul favoritismelor mănoase, decât de către dna mangustă (Herpestes egiptiorum)-(Ministru) Ecateria Andronescu… – şi, din câteva zeci de manuale alternative, s-a ajuns la “rezonabilitatea” relativă a 3-4-5…dar cu conţinut la fel de pustiitor de românism…!

Cu morocănosul fanfarono-elefant (Elephas Maximus!), domnul Arthanasiu, nu se putea discuta nici când era treaz, nici când dormea… – dl Milca-“leneşul”(familia Bradypodidae) se juca, frenetic, cu păpuşelele cercopitece…a venit “tataia” cimpanzeul (Simia troglodytes)-Hărdău (similar la IQ cu mult mai gloriosul trans-oceanic George W.Bush, într-una-vizitatul de Dumnezeu-Iahwe…), care nu sclipea de deşteptăciune, nici măcar sub pat…dar avea, totuşi, ceva bun: nu se hazarda/grăbea să dea dreptate numai stricătorilor de educaţie…Şi am ajuns la junele huhurez-Adomniţei (Syrnium aluco – din familie cu bufniţa, ciuvica şi…striga!)… – cel care este trimis, din abisurile beznei (infernalo-tropicale) SĂ SCHILODEASCĂ LICEUL, prin coborârea rangului de demnitate al clasei a noua, către gimnaziu… – şi lipsirea perioadei liceale tocmai de cea mai preţioasă verigă educaţională…în loc să întoarcă, la loc, autoritatea spirituală a liceului, prin dublarea numărului de ani de educaţie cu rang spiritual superior!!!(a se vedea şcoala din ultima jumătate a sec. XIX., respectiv din prima jumătate a sec. XX!!!). Iar amărâtul de elev care, într-un învăţământ de 10 ani obligatorii, va veni, PENTRU UN SINGUR AN! …la liceu, se va simţi precum Gulliver în Brobdignag-Ţara Uriaşilor…Nu mai insistăm asupra “personulităţii” huhurezului (Syrnium aluco), întru ale educaţiei…Dar nu putem trece peste o parte (femelă…) din fauna care-i răsare în preajmă, în aceste zile…

…Marţi, 25 martie 2008, iese pe post altă…”preoteasă” a gibonilor (Hylobates), o “sacerdoto-antropoidă” cu iz onomastic mai…estic…dna Secretar de Stat a MECT, Svetlana Preoteasa…(despre care se ştie cât de înaltă specialistă întru ale învăţământului şi educaţiei este: ARE DEFINITIVATUL…). Şi afirmă, precum Pitia, că, în învăţământul românesc, prin cataloage, ar trebui desfiinţată rubrica Purtare, pentru că…elevii se simt UMILIŢI de nota la Purtare scăzută…şi că, la fel, şi unii părinţi ar declara că nu vin la şedinţele cu părinţii, de frica de a nu fi UMILIŢI, în faţa celorlalţi părinţi, prin comunicarea oficială, în cadru oficial, a notei la Purtare a odraslelor lor…Soluţia: profesorii să-l convoace, 20 de minute pe săptămână, pe fiecare părinte, la şcoală, pentru o discuţie intimă, între patru ochi, despre situaţia la disciplină a …d-lui Goe…

Cu tot respectul pentru “tovarăşa” Svetlana (Stalinskaia…) – îi comunicăm că, din punct de vedere profesional, este… “nulă şi neavenită”! Domnia sa n-are habar pe ce lume trăieşte, şi vorbeşte …ca să facă vânt! Mulţumim frumos de precipitaţii şi alte fenomene atmosferice – are cine să le administreze, în cosmos, şi n-aveţi dvs. a întocmi “vremea/timpul probabil/ă”, la nivel de ţară!

Fiecare clasă, din şcolile gimnaziale şi liceale actuale, are cca. 30 de elevi. Înmulţiţi 20 cu 30 şi veţi obţine …minimum 600 de minute…adică ZECE ORE pe săptămână!!! Păi, dvs., “tovarăşa” Svetlana, aţi pus mâna, vreodată, pe O PROGRAMĂ, sau pe un manual altenativ, care, în mod obligatoriu, sunt şi aberant de încărcate cu materie?! Sigur – NU! Răspunsul corect şi cinstit: NU!!! Altfel, n-aţi fi fabricat astfel de perle purulente (Perlata extremissima purulenta), pe gură (Stoma extremissima cascata)…Să pierzi, ca PROFESOR-diriginte, din cca. 20-25 de ore pe săptămână, cam jumătate, sau cel puţin jumătate (zicem: cel puţin, pentru că, un părinte “MODERN”, care vine, la liceele tehnice/grupuri şcolare, de la câteva zeci de km, nu vine să-ţi mintă doar 20 de minute…ci-ţi împuiază capul LA NESFÂRŞIT, dacă nu-l opreşti, cu fermitate…câte a făcut el pentru ca odrasla să-i fie perfectă victimă, supusă persecuţiei de către călăii de profesori, care nu-s în stare să înţeleagă rostul intelectualo-educativ al discotecii din sat, darămite pe “voltaire-“ii lor de copii…Nu mai vorbim de familiile de rrromi, care, dacă tot catadicsesc să facă o vizită “fomiştilor” de “profisări” de la şcoală, păi nu vin aşa, oricum…: o dată la an, dar cu toată…curtea împărătească!!!… – şi pe ce dezbateri se pun, pe holul şcolii, cu tot staborul… – dar nu putem continua, căci ne-ar aresta şi condamna pentru discriminare rasială…) – înseamnă să-ţi dai, definitiv, demisia, din postul de profesor, şi să faci pe dracul în patru să te angajezi, prin compensaţie şi vocaţie …negociator UE!!!

Şi…în definitiv, “tovarăşă” Svetlana, dvs. sunteţi la curent cu cauzele care duc la scăderea notei la purtare?! Sigur: NU! Răspuns corect şi cinstit: NU!!! Păi, o treime din părinţii aproape fiecărei clase, şi-au abandonat copiii, din pricina sărăciei… – nu excludem şi o anume lăcomie, în contextul “concurenţei” cetăţenilor societăţii DE CONSUM!!! … – ADICĂ CE, Frăsâna [Frassinula ruralis]şi Marghioala[Margiolensis margiolensis] e mai deştepte ca mine, de şi-a luat, din Italia, Ferrari ori BMW ?! – păi, NU!!!, şi-atunci ?!… şi-atunci, pa şi pusi, puişorii mamei…, vezi, băi mamă” – ..adică, se adresează mama, către bunică… – “să le dai dracilor ăstora cinci de mâncare, că eu plec la muncă în străinătate, cu trenul/avionul de 6 – ciao! …

…Şi, hai să zicem (şi aşa şi este!) că unii părinţii sunt mai …tradiţionalişti (adică, mai responsabili!!!), şi asigură “cei 7 ani de-acasă” ( nu doar hrană/”haleală”…) copiilor…Dar guvernul dvs. liberal, ce modele şi ce motive oferă elevilor, spre a stărui ei în a rămâne elevi, iar nu…altceva…?! Numai modele proaste, conform cărora un individ cu 4 clase, completate la seral, ajunge multimiliardar în euro-dolari, petro-dolari etc. (dacă are “cunoştinţele”…politico-mafiote potrivite…)… – iar motive să înveţe… – tot aşa: Dacă X-ulescu a ajuns mahăr şi senator, şi om de afaceri/mafiot de anvergură intenaţională…eu de ce să ascult de sărăcanii ăştia de profi, care n-au nici după ce bea apă…cel mult, printre ore, molfăie, speriaţi de sonerie şi de grămada de teze, un covrig, ori măr, ori nucă, ori…?!

Deci, ar mai fi cazul să vă gândiţi, “tovarăşă” Svetlana, şi la întărirea autorităţii profesorului, nu doar la vidarea ei…Dvs. nici nu ştiţi sensul cuvintelor: a umili înseamnă să-l faci pe partenerul tău de discuţie să se simtă inferior ţie…or, de la înălţimea “Merţanului” său, nici un elev nu se simte inferior vreunui profesor…pedestru…numai bun de stropit cu noroi, când treci pe lângă el…aşa, “să se mai învioreze şi să mai prindă la puteri”, dobitocul de Mate, ori nasolul de Română…Noi, profesorii, prin orice notă, evaluăm! – cel mult, AVERTIZĂM!!!…asupra unui dezastru moral iminent, al respectivului învăţăcel…dacă el acceptă, deh…! Dacă, fireşte, mai avem pe cine avertiza!!!…Şi avertismentul, fireşte, se adresează, în egală măsură, din milogul catalog – SOCIETĂŢII ÎNTREGI!!! – pentru că, nu-i aşa? – noi, profesorii, pregătim “schimbul de mâine” al ţării…dacă vor mai exista schimb şi ţară! (Şi suntem aşa de nostalgici din perfectă motivaţie şi în perfectă cunoştinţă de cauză, contemplând cine se gândesc a candida, la proximele alegeri, pe listele Senatului şi Camerei Deputaţilor… – …cu vot uninominal au ba…TOŢI GOLANII… – cei mai josnici tarabagii şi vidanjori, operaţi de obraz/conştiinţă, ai Ţării Româneşti!!!)

…Noi, profesorii creştini, “nu vrem pierzarea păcătosului, ci îndreptarea lui”. Dar noi ştim că însuşi Dumnezeu-Hristos, a avut şi are mari probleme, cu educarea Omului…(de 2000 de ani încoace…). Femeii adulterine, după ce a scăpat-o de bărbaţii cu intenţii lapidatoare, i-a spus, cu blândeţe: Să nu mai faci! – dar Sfânta Scriptură nu ne spune dacă, folosindu-şi dreptul de liber arbitru, femeia n-o fi repetat greşeala…”Experimentul Lazăr” li s-a părut multora o joacă excentrică/fistichie, iar nu o minune – şi, de aceea, din pricina înclinaţiei oamenilor către neseriozitate/superficialitate/iresponsabilitate, mulţi n-au crezut, în Învierea lui Lazăr – deşi au văzut… – iar Hristosul a trebuit să se răstignească pe Sine, în Vârf de Munte!!!…Să ne amintim pe câţi nu I-a vindecat Iisus (leproşi, şchiopi, ologi, paralitici, orbi etc.) – iar la Gavafta s-a trezit huiduit şi condamnat la moarte prin răstignire, tocmai de aceştia…Şi să nu ne scape faptul, dacă tot vrem să împlinim “imitatio Christi”, că, la Templu, Hristos a pus mâna pe bici şi i-a croit zdravăn, pe zarafi (echivalentul bancherilor/cămătari şi al bogătaşilor împietriţi la suflet, cu sufletul lângă bani, din zilele noastre…), adică pe oamenii cei mai neiubitori şi mai dispreţuitori de semeni, tocmai pentru că sufletele lor erau împietrite, deci nu avea cum face apel la ele…Noi, profesorii creştini (chiar, câţi vom mai fi fiind, oare?! – PE CÂND O ASOCIAŢIE A PROFESORILOR/DASCĂLILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA?!), nu avem pretenţia, nici pe departe, de a avea motivele exasperării cristice – …cu toate că, de prea multe ori, suntem crucificaţi nevinovaţi!…de societate sau de infarcte… – şi, deci, nici nu cerem această “autoritate a biciului”, cu toate că unii dintre aşa-zişii “ucenici” provin din familii cu suflet împietrit de Idolul Ban, şi nu şi-au învins (nici n-au de gând, nici n-au interes să-şi învingă…) ereditatea… – dar cerem, în schimb, să ni se întărească autoritatea de breaslă, prin recunoaşterea ei de către “ierarhii” noştri! Atâta vreme cât şcoala a fost sub tutela Bisericii, preotul/dascăl avea autoritatea sacerdotală, asupra unei comunităţi umane care, încă, mai ştia de cele sfinte, în care oamenii “mai aveau Dumnezeu”…

Azi, în învăţământul laic, într-o societate FĂRĂ DUMNEZEU, nu ajunge că aţi desacralizat şcoala şi învăţătura, dar mai săpaţi şi dărâmaţi, prin dispreţul vostru dement, ciocoiesc – şi autoritatea dascălului…!!! Noi nu avem, precum Hristos, autoritate de la Tatăl Ceresc…şi amintiţi-vă cât de greu I-a venit, până şi Lui Hristos-Dumnezeu, de la propriii săi apostoli, răspunsul la întrebarea, destul de simplă, după ce, alături de ei, zi după zi, făcuse câte le făcuse: Cine ziceţi voi că sunt eu?” Noroc de curăţenia sufletească revelatorie a Sfântului Apostol Petru… Aşa că, ori întoarceţi şcoala la Biserică, ori spuneţi, pe toate canalele TV, nu că ne măriţi au ba salariile, ci doar asta: Oameni buni ai întregii Românii!!! Aceştia, învăţătorii/profesorii, sunt Luminătorii voştri şi ai Lumii!!! Fără de ei, veţi rămâne, pe veci, întunecaţi, şi voi, şi Lumea! …Nu, în loc de asta, voi daţi pe canalele TV numai efectul dezechilibrant-spiritual al unei munci lipsite (tocmai de către societatea pe care aţi construit-o – o societate plină de gigibecaleşti şi de vangheleşti…), de autoritatea profesională…Cât şi de finalitate!!! …Un profesor a cârpit o palmă unui “îngeraş” cu trei perechi de coarne şi scuipând…Sputa sputa sputa etc. etc. etc.……HUOOO!!! – AFARĂ!!!(călăul de prof, evident!)…o profesoară în vârstă, aproape de pensie, a acceptat, “creştineşte”, să fie pălmuită/cotonogită de un “serafimaş” boxeur…HUOOO!!! AFARĂ!!!(profesoara, se-nţelege!…copilul rege e…REGE, nu?!…chiar şi în regim republican…)…Şi, sub impulsul străvechii linguşiri către şefi (iar voi, coropişniţelor, Grillotalpa vulgaris, v-aţi căţărat în chip de şefi ai unei societăţi aduse la demenţă, prin desacralizare şi de idolatrizare a Banului!), “ucenicii”-elevi (“fii ai societăţii liberal-consumiste”…) răspund la comanda voastră, destabilizând, prin comportament ridiculizant şi crud, mediul educaţional…Unde mai punem lipsa acută, şi din ce în ce mai generalizată, a “celor 7 ani de-acasă” şi chiar a unor părinţi care să mai fie în stare să-i asigure, aceşti “7 ani…” – căci ei înşişi NU MAI SUNT ACASĂ!!!…ei înşişi au picat în capcana societăţii de consum, şi dispreţuiesc SFÂNTA FAMILIE şi îndatoririle sfinte faţă de această SFÂNTĂ FAMILIE!!!

…Noi ştim că treaba asta, cu “societatea de consum”, se va …consuma, într-o zi…dar ei, elevii, nu cred decât ceea ce văd…iar ceea ce văd, toate minciunile pe care li le oferiţi dvs. , paraziţii de la guvernare (printre care se numără, cu dezonoare, şi cei de la MECT, în majoritate…), le iau ochii…După filmele porno-erotice şi filmele care promovează jungla socială şi şmecheria/egoismul dement/cinismul/cruzimea absurdă, ca soluţii existenţiale (CEL PUŢIN tot atât de nocive, cât şi porno-imaginile…!!!) de pe toate canalele TV… – după emisiunile de acum vreo 7-8 ani, de la radio, pe care le propunea dna mangustă (Herpestes…)-Ministru Ecaterina Andronescu – pentru preşcolari : Ana are mere, Ana are pere, Ana are…prezervative – îi interesează/preocupă, pe actualii elevi, “poziţia misionarului”, “poziţia câinelui” etc. – dar în niciun caz dintr-un exploziv şi sublim exces de religiozitate, ori de dorinţă caritabilă, întru …“protecţia animalelor şi a vieţii”…!!! – şi asta, infinit mai mult decât problemele Spiritului, Frumosului, Binelui, Dreptăţii, Sfinţeniei…Cu ce le poate lua ochii un profesor?! Cu mijloace moderne de învăţământ! – replicaţi dvs., cu ifos, colea…Cu umilinţă vă declarăm, ferm, că nu s-a inventat (şi nici nu se va “inventa” vreodată!) vreun mijloc “modern” de a da suflet şi intuiţie moral-suprasensibilă unui om/elev…Nu suntem dumnezei, suntem oameni, în slujba Lui Dumnezeu…Aşa că, mulţi dintre puţinii care-am mai rămas “pe baricadele” războiului contra Satanelor ca voi (“Elitele Albe”, cum ar trebui să fim numiţi şi să funcţionăm noi, contra “Elitelor Negre”, cum vă numim/socotim noi pe voi…), încercăm să suplinim, sau să împlinim, apostolatul…care este o autoritate, în sine, dar…nimeni nu poate fi profet în ţara lui… – zice un mare Profesor…Profesorul Dumnezeiesc, Hristos…Aşa că, e drept, peste vreo 5-6 ani de la terminarea liceului, unii dintre foştii noştri învăţăcei, vin la noi, la îmbătrâniţii dascăli, şi ne plâng pe umeri…dar, de multe ori, e cam târziu pentru sfaturi şi …performanţe, într-o societate care aleargă, aleargă, spre Neant…nebună şi complet insensibilă la dubla dramă: aceea a copiilor debusolaţi/degeneraţi moral/spiritual, şi aceea a dascălilor/ravvi, dispreţuiţi şi striviţi de sistemul momdial, al societăţii/junglă, rezultatul fatal al mondialismul Negustorilor Cinici…şi al militarismului Negustoresc (…despre care n-ai voie să sufli o vorbă de dojană, că te şi înhaţă “copoii”, adică cei care se trag din “protejaţii de umilinţa notei la Purtare scăzute”… – cum o tot păţesc militanţii anti-NATO, anti-UE şi anti-globalizare, ANTI-NEGUSTORIE BRUTALĂ, DE TIP EN GROS MONDIAL, CU…”SOS DE BOMBE”… – pe toată această planetă, “democratizată” cu tancurile şi bombardierele…).

…Lăsaţi-ne măcar dreptul de a-i împiedica, pe actualii elevi, prin nota aceea pârlită, scăzută, la Purtare, să pătrundă (AŞA CUM SUNT ACUM!…şi cum pot, încă, să involueze…) în Poliţie şi Jandarmerie…pentru că, dvs., câtumai secretara de Minister, v-aţi afla în mare primejdie a vieţii, dacă n-am face măcar acest gest de izgonire a Fiarei… – parcă poţi să ştii, vreodată, ce-i trece prin…”celulă” – brutei, acelui… “ceva”-…microcefal…Imbecillus postrevolutionis?! Mai ales când un/o individ/ă, cândva la PUTERE – devine…”ex”(“ex-ă”…)…!!!..Şi nimeni nu-i de neînlocuit, nu?!

Voi, care conduceţi destinele lumii spre Neant, gândiţi-vă că, tot ce împliniţi pentru răul altora şi spre, ziceţi voi, exclusiv folosul vostru, se va întoarce ca bumerangul, împotriva voastră!!! Aţi văzut, în filme SF, cum se răzvrătesc de cinic şi necruţător-criminal, maşinile, pe constructorii lor imprudenţi, non-vizionari… – dar vai de cei care veţi ajunge timpurile (pe care noi, “dascălii”conştienţi de dezastrul moral-spiritual al Terrei, ne rugăm Lui Dumnezeu să nu le mai ajungem…) când se vor revolta hominizii ajunşi la bestialitate…!!! “BESTIA NERRA”… Va dispărea viaţa de pe planeta Terra…Nici nu va mai avea Dumnezeu cu cine să facă Judecata-I înfricoşată…şi, deci, va începe, direct, de la Zero…cu Noul Ierusalim…Poate tot răul spre Binele, cel din planul Dumnezeiesc… – dar asta NU datorită faunei din MECT…cum nici despre Iuda nu putem zice că Hristos (şi, prin El, omenirea!) ar trebui să-i rămână, pe veci, recunoscător/recunoscătoare, pentru trădare…

Noi ne-am dori, pentru toţi aceşti giboni (Hylobates) antropoizi, atât de crunt constipaţi la minte şi la suflet, din MECT, să existe nişte laxative miraculoase, care să le coboare, în viteză vijelioasă, excrementele de la creier/inimă – conducându-le, cu alai asurzitoro-pocnitor, acolo pe unde…”se iese afară”…Poate astfel, purgaţi/exorcizaţi/eliberaţi/mântuiţi de prostia/insensibilitatea lor îngâmfată (căci prostia va durea, în Epoca Mihaelică, de acum încolo, cumplit…), aceşti “hominizi zoo-spirituali” extrem de luciferizaţi, prin înseşi posturile lor actuale, îşi vor da seama ce cataclism terestru pregătesc…(cu consecinţe înmărmuritoare petru ei înşişi!) şi, luminaţi, vor încerca să se salveze, salvând …Vechea Gardă: nu neapărat pe noi, profesorii “fizici”, care încă ştim ce înseamnă apostolatul… – cât îngrijorarea, “păsarea”/responsabilizarea noastră , faţă de soarta Educaţiei Puilor de Oameni! …

…A murit George Pruteanu (Dumnezeu să-l odihnească!), un intelectual al show-bussiness-ului, dintre cei puţini, care, prin spectacol TV, încerca, cu multă diplomaţie strategică, amestecată cu impetuozitate benefic-constructivă, sensibilizarea/trezirea bunului-simţ al omului comun, dar şi stimularea elitei adormite…Dar, Doamne, oricare şi oricât vor fi fiind de bune planurile Tale, mai omogenizează-Ţi, rugămu-ne, chemările la Tine…nu doar pe cei buni şi prea-buni…că rămânem fără de Lumină, în plină beznă…(Iubim animalele, mult şi sincer…dar parcă prea s-au înmulţit, în ultimul timp, impostorii şi rău-făcătorii, până şi în rândul lor…).

Şi, Doamne, străfulgeră-i cu “purgaţia” minţii/simţirii, pe cei preaputernici, ai acestor zile, să înţeleagă că Ora de Religie trebuie să fie OBLIGATORIE, şi pusă în Programul/Orar, în aşa fel încât să se împărtăşească din CANDELA ei, cu rourile ochilor sclipind, toţi aceşti mici sau mari păgâni, care devin tot mai apropiaţi de jungla globalismului gibonilor (Hylobates), şi tot mai departe de făcliile aromate ale Credinţei Templului OMULUI RE-ÎNDUMNEZEIT… – Homo Sapiens et Religiosus est!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s