~Ioan Mugioiu – recente

AMESTECUL ÎN TREBURILE INTERNE

Amestecul în treburile interne = garanţia războaielor

Langenthal 24.5. 2008. În această seară tîrzie, programul german de televiziune 3 SAT a oferit un interviu deosebit de interesant cu fostul cancelar german Helmut Schmidt (cancelar al Germaniei între 1974-1982) pe tema de actualitate: Olimpiada 2008 din China şi Minoritatea etnică tibetană. Boicot sau nu ?

Cîteva date din viaţa d-lui Schmidt: Născut în Hamburg în 1918, 1937- diploma de maturi-tate, 1949- facultatea de stiinţe economice. Serviciu militar în 1939. În 1940 absolvă Şcoala de Ofiţeri din Berlin cu gradul de Locotenent major. Luptă pe Frontul de est: 1941-1942. Luptă pe frontul de Vest: 1944-1945. Prizonierat la britanici: Aprilie – August 1945. În 1958, ofiţer în armata germană, avansat la gradul de maior.

În vara anului 1936, vara Olimpiadei, ia parte la marşul „Adolf Hitler” de la Hamburg la Nuernberg, la Congresul Partidului nazist NSDAP. El făcea parte, precum mulţi alţi tineri, cu toate că nu era nazist, din organizaţia „Tineretul Hitlerist”.

Anul acesta d-ul Schmidt va implini 90 de ani. El trăieşte cu soţia dînsului, Hannelore, cama-radă de o viaţă, în Hamburg şi are o fată care trăieşte în Anglia.

Tot interviul s-a bazat în general, cu mici excepţii, exclusiv pe tema impunerii de condiţii unor state în problemele minorităţilor etnice, ajutoarelor „umanitare”şi probleme generale economice şi politice.

D-na moderatoare, o persoană cu experienţă în interviuri politice, încearca să facă o paralelă între Olimpiada 2008 din China şi Tibet pe deoparte, iar pe cealaltă parte cu Olimpiada 1936 din Germania. D-ul Schmidt este întrebat, dacă nu crede că Olimpiada a fost folosită în 1936 în scopuri propagandistice naziste. Răspunsul d-lui Schmidt a fost clar: NU. Pentru tînărul Schmidt, Olimpiada din 1936 a fost o bucurie a sportului, chiar dacă nu avea bani să-şi cum-pere un bilet de intrare pe stadion. Răspunsul se pare că a prins pe d-na moderatoare nepre-gătită, căci reacţia de reţinere a fost evidentă.

În timpul interviului d-ul Schmidt, ca deobicei, a fumat un pachet întreg de ţigări şi a mai tras şi pe nas praf de nicotină. O energie incredibilă pentru vorbitul îndelungat, perfect coe-rent, direct la obiect şi concentrat. Nu altfel decît acum 30 de ani !

D-ul Schmidt atrage atenţia asupra pericolului de a pune condiţii Chinei şi nu numai Chinei ci oricărui stat în politica lui internă. Egal dacă-i convine Vestului sau nu. Amestecul în tre-burile interne, indiferent ce caracter are, nu a rezolvat niciodată vreo problemă, ci din contră a condus numai la conflicte şi războaie. D-ul Schmidt dă exemplul „cazul Cosova” şi „bom-bardarea Belgradului” pe care-l clasifică ca agresiune împotriva unui stat suveran şi indepen-dent. Răspunsul d-lui Schmidt corespunde total cu declaraţia unor generali germani şi ofiţeri britanici, participanţi la războiul din Serbia.

O fizionomie neschimbată, pe care o cunosc din anul 1977. Nu am locuit nici departe de d-ul Schmidt în Hamburg. Absolut, printre puţinii politicieni germani care au reuşit să mă impre-sioneze. Un om deosebit de inteligent şi cu bun simţ. Temperament nordic. Un om lent, care-şi cîntăreşte bine cuvintele. Un social-democrat pur, fidel filozofiei sale, fără să-şi schimbe „linia” în funcţie de interese şi după cum „bate vîntul”. Un om de înalt caracter.

D-ul Schmidt consideră că şi în spatele aşa ziselor „ajutoare umanitare” se ascund intenţii şi acţiuni „imperialiste”. Exemple nu a dat în acest sens. Pentru d-ul Schmidt toate acestea sînt considerate amestec în treburile interne ale unei ţări, cu efecte imprevizibile în ceea ce priveşte pacea, stabilitatea şi bunăstarea popoarelor afectate. El exclude orice fel de amestec în treburile interne ale unei ţări, indiferent de motive, fie ele reale, fie artificiale. Evident, d-na moderatoare după fiecare răspuns arăta nemulţumită, dar respectul pentru respectatul cancelar al Germaniei nu i-a permis vreo replică.

Constatări clar definite şi reale ale unui mare politician democrat. Nu am fost membru al Partidului Social Democrat, ci din contră, cînd am venit din România eram antisocialist. Cei peste 30 de ani trăiţi în Europa de Vest îmi permit însă acum să confirm constatările d-lui Schmidt.

În continuare d-ul Schmidt tratează problema monopolului bancar impus omenirii de piaţa bancară americană şi piaţa bancară engleză.

Considerentele d-lui Schmidt şi-au găsit aplicabilitate totală si cu succes în cazul României. Şi

numai al României ! Motivul: entuziasmul românului pentru a tot ce este vestic. Nici cei care

au iniţiat aceste diversiuni statale nu au sperat la un asemenea succes.

Sub paravanul „Drepturilor Omului”, „Drepturilor minorităţilor etnice”, „Autonomie locală”, „Autonomie religioasă”, „Nerentabilitatea intreprinderilor”, „ Retrocedarea proprietăţilor”, etc., s-au ascuns acţiuni vestice de diversiune statală bine planificate, în numele „Democraţiei Vestice”, pentru dezmembrarea României, eliminarea unui potenţial concurent economic şi transformarea României într-o piaţă de desfacere vestică. Nici măcar vecinul României, Bulgaria nu a căzut în această capcană. Dar aşa este şi în natură. Supravieţuieşte numai cine e inteligent. Tot ce s-a schimbat în numele „Democraţiei vestice” în România nu există în Vest. Şi nici în celelalte foste ţări comuniste.

În Elveţia, ţară federală,, de fapt singura ţară democratică din Europa şi probabil din lume,

legile sînt clare şi aplicate fără nici un fel de excepţie. O afirmaţie verbală sau în scris cu ca-racter antistatal sau secesionist se pedepseşte cu închisoarea !

Succesiunea strategiilor de diversiune statală a avut următoarea structură:

Diversiunea politică: „Revoluţia” din Dec. 1989, „Drepturile minorităţilor etnice”, Des-fiinţarea identităţii statale naţionale, Desfiinţarea Armatei, Desfiinţarea Securităţii Statului, Desfiinţarea Serviciilor de Spionaj, Finanţarea din Vest a Partidelor Corupte de guvernământ şi Constituţia 2003, adoptată prin corupţie teroristă. Rezultat: după 14 ani (an 2003) suc-cesul a fost total.

Diversiunea economică: „Nerentabilitatea intreprinderilor”, Acapararea bogăţiilor inter-ne de către străinătate, Retrocedarea unor proprietăţi de importanţă statală, Cumpăra-rea intreprinderilor la preţuri de nimic, echipate la nivel mondial şi care produceau la nivel mondial şi apoi închiderea lor, Importul de produse vestice şi Desfinţarea Sistemului Energetic Naţional.

Rezultat: după cca. 16 ani succesul acţiunii a fost total.

Diversiunea culturală: Desfiinţarea limbii române ca limbă unică de stat, Desfiinţarea Învăţămîntului unitar cu predare în limba română, „Istorie Alternativă” (caz unic mon- dial, expresia ultimei înjosiri naţionale), Acapararea prin corupţie a diferitelor instituţii de cultură ( muzee, instituţii şi Ministerul Învăţământului).

Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti, Uniunea Scriitorilor Români, Muzeul de Istorie Naţională al Transilvaniei din Cluj, Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, Ziarele de mare circulaţie (Evenimentul Zilei, România Liberă), Radioul, Posturile de Televiziune, Telefo-nul şi altele instituţii sînt deja în mâini vestice. Cenzura este totală şi are efectiv caracterul restrictiv fascist şi antiromânesc. Diversiunea culturală încă nu s-a încheiat. Succesul este îngreunat de o anumită rezistenţă a unor intelectuali demni şi de solida infrastructură a Culturii Române.

Consideraţiile d-lui Helmut Schmidt s-au potrivit exact cu strategia vestică de diversiune statală, sub paravanul „Democraţiei Vestice”, care a fost aplicată României şi numai României. Motivul: caracterul şi capacitatea Românului, bine cunoscute în Europa de Vest.

Viitorul României este incert ca stat suveran, chiar dacă acum România face parte din Piaţa Comună. Viitoarele alegeri din România vor însemna pentru Vest acţiuni deosebite financiare. Va reuşi Vestul să-şi menţină aceleaşi marionete, care an de an, de 18 ani şi-au

jejuit ţara şi neamul ?
______________

PREŢUL FALSEI POLITICI

22 Febr.1996-Baden (Elveţia). Euforia prăbuşirii comunismului şi a trecerii la democraţie în România s-a cam spulberat. Căci întrebarea este : spre care democraţie ?. Democraţia vest-europeană, democraţia americană, democraţia haosului şi a subdezvoltării sau democraţia proprie ?.

“Democraţia” vest-europeană, esenţial influenţată de democraţia americană după cel de al II-lea Război Mond., înseamnă legi drastice, care să apere ordinea, disciplina şi existenţa statului centralizat (chiar şi în cadrul federaţiilor), prin contribuţia fiecărui cetăţean, atît materială cît şi fizică. Cu toate că între ţările vest-europene se încearcă prin contractul de la Maastrich să se creeze o uniune fără graniţe, se vorbeşte din zi în zi şi mai mult despre stat naţional şi interese naţionale. De exemplu în Germania, care încă se numeşte stat federal, planul politic ambiţios, de a demonstra lumii că numai în cîţiva ani şi fostul teritoriu al fostei RDG se va ridica la nivelul de producţie şi de trai al Vestului, e suportat material, cu disciplină şi perseverenţă, de fiecare cetăţean al ţării. Libertatea individului este acceptată numai atîta timp cît interesele colectivului şi ale statului respectiv nu sunt periclitate. Presa germană din Nord pînă în Sud e absolut standard (total la unison, automat cenzurat) şi serveşte interesele statului german, prin coordonarea pe un singur drum centralizat. Orice individ al societaţii germane, indiferent de orientarea politică, religie, etnie, filozofie, care nu se încadrează în mersul societaţii germane, nu are absolut nici o şansă de supravieţuire. Noţiunea de minoritate nu e recunoscută. Munca e de dimineaţă pînă seara. Pînă la epuizare zilnică. Aceasta este democraţia vestică!.

Românii nu au putut observa “mersul democraţiei” vestice şi au confundat această democraţie vestică cu libertatea anarhiei şi haosului, adică libertatea fiecărui individ de a distruge tot ce s-a acumulat în zeci de ani. Pentru români bunăstarea e adusă automat de democraţie, ca ceva venit “de sus”, ca ceva bineînţeles cuvenit, fără muncă. Munca ar fi pentru sclavi. Sigur că aceasta este adevărat, dar numai cînd totul e de pomană. O asemenea pomană nu există în “democraţia” vestică. Pentru ca pomana să fie cît mai mare, politicienii români ai “nimicului” ventilează permanent formule standard precum : descentralizare, fel de fel de autonomii (religioasă, universitară, administrativă, economică, financiară, politică, etnică, şcolară, locală, etc.), integrare în structurile europene, integrare în Pactul Nord-Atlantic, libertatea totală a presei, etc.

Toate aceste formule ale doritei bunăstări sunt DRUMUL PIERZANIEI ŢĂRII. Nimeni nu s-a gîndit că “democraţia” vest-europeană nu e democraţia haosului şi a distrugerii.

După 50 de ani de comunism, România nu poate ajunge în scurt timp la nivelul “democraţiei” vest-europene, prin formule demagogice ca : autonomie, integrare europeană, descentralizare, etc. Căci aceste formule, în cazul României, aflată la începutul drumului democraţiei, înseamnă anarhie, haos, corupţie totală şi distrugere materială şi culturală.

Eşecul economic al românilor ar trebui să le deschidă ochii. Privatizarea, formulă magică, nu înseamnă ducerea la bunăstare, atîta timp cît ea distruge investiţii care nu vor mai putea fi făcute niciodată. În Cehia, ţară care cunoaşte o creştere continuă a producţiei şi a nivelului de trai, nu s-au scos din funcţiune nici o fabrică, cu toate că aveau tehnologii mai scăzute decît cele din România. Privatizarea în Cehia a însemnat împărţirea valorii proprietăţii între membrii colectivului, numirea unui director competent şi nu desfiinţarea fabricii şi împărţirea ei la diferiţi indivizi corupţi.

Cum poate o ţară ca România să-şi “privatizeze” transportul aerian prin împarţirea avioanelor TAROM la diferite societaţi fantomă ?. E o aberaţie, căci întreţinerea şi controlul unui avion nu pot fi executate de către o societate mică particulară !.

Cumpărarea celor două aerobuzuri de către inginerul incompetent,Petre Roman, la “mîna a doua”, a însemnat o grea pierdere pentru Romania şi TAROM, care 25 de ani nu a avut nici un accident. Descentralizarea a dus la trei catastrofe aeriene !. Statul Român trebuie să fie responsabil de siguranţa de funcţionare a avioanelor şi a traficului aerian !. De ani de zile se distruge cel mai mare monument cultural al românilor : Pictura de la anii 1350-60 a Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş, prin lucrările de restaurare pe care le execută Pro Patrimonio SRL. Patriarhia Romană nu mai are nici un cuvînt de spus în fata Episcopiilor , din cauza “autonomiei şi administraţiei locale“. Se lasă în paragină biserici de mare valoare şi se construiesc fel de fel de chiciuri, care peste cîţiva ani vor trebui dărîmate !

Formula impusă de Consiliul Europei, “administraţie locală” este fals interpretată în România. În “democraţia” vestică nu e posibilă în nici un caz o distrugere de monument de cultură, căci centralizat se trage imediat semnalul de alarmă. Nimeni nu ar încredinţa responsabilitatea unei conservări de monument unei mici firme fără experienţă în acest domeniu.

Descentralizarea Bisericii Române şi lipsa de coordonare prin Patriarhia Romană va duce

curînd şi la distrugerea puţinelor monumente de cultură care au mai rămas.

În Germania nu ar fi de conceput o asemenea autonomie ! Statul Roman trebuie să fie responsabil de păstrarea şi conservarea monumentelor de cultură, construcţia de noi biserici şi calitatea acestor biserici, căci la nivel local nu există nici interes şi nici oameni competenţi. Statul Român trebuie să frîneze ofensiva Bisericii Catolice coordonată din Europa de Vest de construcţie de biserici noi catolice pentru cîţiva credincioşi. În teritoriile unde s-a executat cea mai mare curăţire etnică cunoscută pînă astăzi de către autorităţile maghiare fasciste, vor trebui construite biserici ortodoxe noi, chiar dacă credincioşii nu mai sînt numeroşi. Căci şi aici e sfera de Cultură Romană!

Arendarea unor păduri unor firme particulare, pentru exploatarea lemnului, va duce în numai cîţiva ani la dispariţia uneia din marile bogăţii ale României şi Europei : pădurea. Lemn de cea mai bună calitate este sacrificat la un preţ de nimic prin vînzarea lui în Vest. Aceasta în numele privatizării şi al democraţiei. Lemnul de ars însă, putrezeşte în păduri, iar oamenii mor de frig în locuinţe numai că, pentru aceşti excroci, acest lemn nu aduce cîştiguri “peste noapte”.

Statul are obligaţia să controleze centralizat cu rigurozitate modul de exploatare a pădurilor. Nici un fel de “administraţie locală” !. Căci altfel vor dispare toate pădurile! În numele “autonomiei” învăţămîntului au apărut, ca “ciupercile după ploaie” fel de fel de “facultăţi” particulare. Ele vor duce la discreditarea Învăţămîntului Românesc. Învăţămîntul Românesc din perioada comunistă a fost, după cum e bine cunoscut, cel puţin la nivelul celor mai bune şcoli din Europa de Vest. De ce e nevoie de învăţămînt particular ? Statul Român are obligaţia să garanteze egalitatea şansei fiecărui individ al societăţii de a studia într-un învăţămînt de o calitate garantată şi după norme interne şi internaţionale. Nu e nevoie de genii şi elite, care să devină minoritari privilegiaţi, căci aceasta înseamnă fascism.

În numele asigurării “identităţii” culturale a minorităţilor etnice s-au desfiinţat abuziv şcoli româneşti. În numele “administraţiei locale“! Domnul P.Roman a distrus prin hotărîrile sale învăţămîntul românesc şi industria românească, iar acum doreşte să candideze la preşedenţia ţării. Cred că poporul român a depăşit orice graniţă a toleranţei. Tocmai de aceea Statul Român trebuie să controleze riguros şi centralizat Învăţămîntul din România, căci acesta înseamnă viitorul.

Instituţiile de apărare a statului (Armata, Poliţia,Siguranţa, Jandarmeria, Organele de pază, s.a.) trebuiesc coordonate perfect centralizat. Orice descentralizare, cît de mică, între aceste instituţii poate avea, în caz de necesitate, efecte catastrofale.

Înregistrarea tuturor persoanelor, cetăţeni români şi străini, pe calculator centralizat, trebuie sa fie o activitate deosebit de importantă a statului.

În Germania, în cîteva secunde, poliţia ştie, din “mers”, totul despre proprietarul unui automobil. Şi mîncarea preferată! La graniţa germană la fel. Ţinînd cont de creşterea terorismului, traficului de droguri, traficului de obiecte de cultură şi alte activităţi antistatale în Romania, se impune de urgenţă controlul permanent al persoanelor. Toate ţările vest-europene, cu toate că au avut 50 de ani de “democraţie” şi deci de organizare statală, se apară total ca şi cum permanent ar fi ameninţate. Ce poate să mai spună statul român, unde membrii societăţii nu au noţiunea de ţară şi disciplină statală. Protecţia sferei de cultură romană trebuie să fie tot o sarcină a statului, coordonată centralizat. Acum cca. o lună, Statul Francez a impus tuturor instituţiilor de cultură franceze, ca o mare parte din emisiunile de cultură, filme, cărţi, să aibe un caracter exclusiv francez. Acum 2 săpătămîni, Consiliul Europei a cerut statelor componente ca cel puţin jumătate din emisiunile de cultură sa aibă provenienţă europeană. Deci, pînă şi Consiliul Europei coordonează centralizat schimburile de cultură.

În Europa de Vest nu există birouri particulare de schimb valutar precum în România. Aici toate birourile de schimb valutar aparţin marilor bănci. În Romania e invers. Marile bănci de stat nu au birouri de schimb valutar accesibile în cea mai mare parte a zilei şi nici în zonele circulate. Statul Român pierde prin aceasta o mare cantitate de valută, care, nu de puţine ori, prin oameni fără noţiunea de ţară, iese din ţară. Această cantitate de bani ar putea juca un rol deosebit de important în relansarea economică a ţării. Şi în acest caz, “privatizarea” respectiv “administraţia locală” aduce mari pagube statului. Şi în acest caz statul trebuie să controleze riguros, centralizat, circulaţia valutei.

Ceeace deosebit de clar trebuie să fie pentru fiecare cetăţean român, este că el este obligat să respecte legile statului român, fără să rănească interesele colectivului, sferei culturale titulare. Şi aceasta indiferent de situaţia lui materială, poziţia politică, religie, etnie, cosmopolitism genetic românesc sau alte criterii.

Fiecare individ al societăţii are libertatea de a părăsi ţara în momentul cînd financiar are posibilitatea să cîştige mai bine în alt stat. Fiecare cetăţean are libertatea de a părăsi ţara în momentul în care sfera de cultură română nu-i mai oferă mulţumire.

Minorităţile de orice natură (religioasă,politică,etnică,sexuală, etc.) nu trebuiesc polarizate spre centrul sferei culturale majoritare, astfel încît, la un moment dat, ele să terorizeze majoritatea. Aceasta este o bombă socială. De aceea în Vestul Europei, noţiunea de minoritate, de orice natură, nu există practic. Căci în statele vest-europene integrarea minorităţilor în societatea culturală titulară este coordonată centralizat de către stat cu rigurozitate. Democraţia nu înseamnă că o minoritate, de orice natură, să-şi impună dorinţele, ci să-şi supună dorinţele majorităţii.

Statul are o funcţiune primordială : asigurarea existenţei materiale a tuturor cetăţenilor săi şi în situaţiile că aceştia nu-şi mai pot cîştiga existenţa. Deci o funcţie socială. Această latură socială nu trebuie neglijată, aşa cum diferiţi politicieni o propagă în numele capitalului şi al democraţiei, căci poate deveni o bombă cu explozie întîrziată. În Germania, în martie 1996 sunt înregistraţi 4,3 milioane de şomeri, adica 11 % din populaţia aptă de muncă (populaţia totală, cca. 80 milioane ). În afară de şomeri, 2,5 milioane de oameni trăiesc din ajutor social, la marginea existenţei. Statul German, perfect centralizat coordonat (cu toate că este un stat federal), asigură existenţa acestor cetăţeni şi a familiilor lor. O sarcină nu uşor de îndeplinit.

Cuvîntul demagogic, la mare modă în România,”administraţie locală“, e deosebit de periculos în această situaţie. Această noţiune este în România abuziv folosită de către diferite grupări antistatale, care profită de actuala situaţie grea economică a ţării.

______________

DESPRE ARTICOLUL “CUM CREŞELE POT DISTRUGE O NAŢIUNE”

Articolul mai sus mentionat si nesemnat (!!!) este o eroare totala informationala, care poate conduce societatea romaneasca pe un drum si mai periculos decit cel actual. In Franta se nasc 3 copii si moare un adult. In Romania invers ! (confrom Entcarta 2000). Deaceea francezii au nevoie de crese si gradinite !Suedia este printre tarile cu cea mai avansata societate omeneasca (impreuna cu celelate tari nordice). Suedianu se afla in faza dezastrului economic ! Ci din contra , este una din tarile cele mai avansate economic. Cu numai ca. 9 Milioane de locuitori ei produc o gama de produse de toate genurile, de o calitate ireprosabila. Peste ca. 2 ani de zile si-au propus si un program spatial propriu. Deci un popor de numai 9 Milioane de suflete. Germanii (82 Milioane) sint inca departe de asemenea teluri. Suedia este prima tara din lume in ceea ce priveste inventiiile.

Sistemele sociale ale tarilor nordice asigura cetatenilor sai un nivel material care-i permite fiecarui cetatean sa fie asigurat social si sa nu-i tremure pantalonii pentru ziua de miine. Aceasta este calitatea vietii cu adevarat ! Nicaieri in Europa vestica nu exista un asemenea sistem social, in afara de tarile scandinave. In Germania, saracia ia proportii zilnice. Se pot intilni germani (nu vagabonzi) dormind sub poduri si cautind in cosurile de gunoi. Sistemul social propagat de fostele regimuri germane (cancelarul Kohl) au dus tara la ruina. Noroc ca colonia economica germana, Romania (multe fabrici cumparate de Germania si multe fabrici distruse de Germania si Franta), a reusit in anul trecut sa aduca balanta germana economica pe un curs bun. Romania prin distrugerea si vinderea fabricilor a creat locuri de munca in Europa de Vest. Ca piata de desfacere (balanta economica a Romaniei pe 2006 indica catastrofa in care se afla Romania), Romania a finantat locuri de munca in Europa de Vest. Suedia nu face asa ceva. Din contra investeste cit mai mult in industrie. Si asta statul ! Statul german subventioneaza si el economia, chiar daca oficial e interzis prin legile Pietii Comune. In anul 2004, statul german a subventionat economia “particulara” cu 40 miliarde de Euro. Firme ca Volkswagen, Mercedes, Siemens s.a. sint subventionate anual cu zeci de miliarde de Euro, de catre stat ! Nu au stiut romanii aceasta ? De ce nu au stiut ?

ARO-Cimpulung a fost inchisa, acum ca. 2 ani, caci avea o datorie de 5 milioane de dolari ! Cu toate ca automobilul era de o calitate foarte buna si deci in orice caz competibil. Dar citiva directori au primit cite un Mercedes. Acum armata romana cumpara microbuse Volkswagen ( nepotrivite scopului militar) in loc de automobile de teren (facute exact pentru domeniu militar). Deci armata romana finanteaza industria de automobile germana. Un suedez nu poate face asa ceva! Nici macar demnitatea lui nu-i da voie sa faca asa ceva !

Ca romanii nu stiu aceasta este problema lor de sute de ani. Instabilitatea psihica a romanului, datorata lipsei de inteligenta nativa, este cauza acestei dezinformari traditionale. Efecte: lacomia (directia materiala) si cosmopolitismul (directia spirituala)

Statul (in majoritatea tarilor vestice) este garantul total al calitatii de viata al cetateanului si nu societatile particulare ! Statul detine controlul societatii. Franta a avut socialism zeci de ani. Franta, la ora actuala, este printre tarile cele mai placute de trait ale Europei. In Franta gradinitele sint sistemul de baza al educatiei. In Franta este de neconceput un sistem de educatie fara gradinite. La fel si scolile: copilul sta la scoala toata ziua. In Germania sistemul de gradinite este sarcina principala actuala a guvernului. Este dorit un sistem de gradinite si crese ca in fosta DDR !

In ccea ce demnitatea priveste, demnitatea suedeza este deosebita, chiar si in cadrul tarilor nordice. Asa ca rela- tarile D-vstra (probabil preluate de la vreun suedez ratacit) nu au nici o baza. Nu se poate face nici macar o comparatie cu demnitaea romaneasca care nu exista cu desavirsire.

Minoritati nationale au si suedezii si asta in mult mai mare procent decit romanii (ca. 13% finlandezi). Dar scoli cu sistem de invatamint cu limba de predare in limba finlandeza sint de negindit. Ci numai 3 clase primare ( ca in Bulgaria, pentru 15 % minoritate turca) ! In Romania s-au pus si denumiri de gari in limba maghiara. Adica stat in stat. Asemenea stat si demnitae e de aruncat la gunoi. Deci suedezi au o natiune ! Poporul roman nu are natiune. Ci numai jefuitori de tara, care au adus Romania in 16 ani in fata desfiintari ca stat. In Elvetia se invata la liceu (din 2005) ca Romania este o tara vinduta total si exitenta ca stat numai pe hirtie. Nu au stiut aceasta romanii ? De ce nu ati stiut ?. Romanul nu se mai poate “destepta din somnul cel de moarte” niciodata.

Acum mai putin de 100 de ani, Suedia era o tara cu un nivel de trai scazut (in comparatie cu alte tari vestice si estice) si asta tocmai datorita economiei slab dezvoltate. Tocmai interventia statului a fost salvatoare si adus societatea suedeza actuala pe un inalt nivel economic mondial. Numai un stat puternic poate crea o natiune infloritoare si deci poate crea o cultura cu identitate nationala. Si nu societati particulare !

Pentru cele scrise imi asum raspunderea ca anticomunist si antisovinist ( prieteni evrei, germani, francezi, polonezi, maghiari si alte etnii). Experienta mea de inginer integrat total in societaea vestica (30 de ani), cu multe realizari de valoare ingineresti ( www.hma-engineering.com), imi permite sa cunosc mersul unei societati omenesti. Despre Cultura Romana, adusa de romani la marginea prapastiei, se poate urmari pagina mea de internet: www.cultura-romana.com.

______________

~”Afacerea PETROM nu trebuia încheiată”

TELEGRAMĂ
Recomandată cu confirmare. Serie TG06VL11000303RO
Oficiul Postal RM.VILCEA 1. Data: 2002-08-05 18:40:50

Preşedintele României
D-lui Ion Iliescu
Palatul Cotroceni
Bucureşti
Ref.. „Privatizarea” Petromului

D-le Preşedinte,

Vă rog să opriţi imediat „Privatizarea” PETROM-ului. Aceasta este numai o manevră vestică de distrugere a tot ce a mai rămas din România şi acapararea unei surse de mari cîştiguri. Căci nimeni în Europa nu doreşte ca românii să aibă o soartă bună.

Singurii care ar putea să-şi dorească o soartă mai bună, ar fi românii.

Deaceea trebuie spus: NU CREDITULUI (Momelii) CONSILIULUI EUROPEI, aflat de mult în mîini vitrege.

Compania Naţională de Petrol Franceză, printre cele mai mari ale Europei, este de STAT. Şi nu numai ea.

Şi STATUL ROMÂN (în special) are nevoie mare de PETROM, atît strategic cît şi fi-nanciar. În Europa de Vest, toate firmele de interes naţional sînt de stat sau naţionale. Ţările vestice au state deosebit de puternice.

Căci o naţiune fără un stat puternic nu are nici o şansă de supravieţuire. Prin aşazisa „PRIVATIZARE” a PETROM-ului vor fi aruncate pe drumuri zeci de mii de persoa-ne şi sute de mii de membrii ai familiilor lor. Sărăcirea românilor a atins graniţe afri-cane.

Petromul funcţionează ireproşabil şi are un viitor strălucitor. Acesta este motivul pentru care va fi privatizat, adică trecerea în mîini străine.

Doriţi ca România să aibă nivelul de trai al Vestului ? Face-ţi ce face Vestul şi nu in-vers !

În 12 ani, românii au distrus România. Afirm aceasta ca anticomunist şi de 25 de ani trăitor în Vest.

„Noi nu ne vindem ţara” a fost nuami o parolă de paravan. S-a vândut tot ce era mai important străinătăţii ! Totul ce era, ca apa pentru peşte.

Este slugăria, genetică la Români ? Ultimul an al demnităţii a fost anul 1601.

Vă doresc succes de îndeplinirea imnului românesc: DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE

IOAN MUGIOIU

Inginer Hidraulică- Construcţii de Maşini-Instalaţii Industriale

58 ani

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s